Vistaril IM

Generieke naam: Hydroxyzine

Gebruik van Vistaril IM

Hydroxyzine-injectie wordt gebruikt om angst en spanning onder controle te houden die worden veroorzaakt door tandheelkundige, nerveuze en emotionele aandoeningen. Het kan ook worden gebruikt om angst onder controle te houden en slaap te creëren voor en na de operatie. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt om de symptomen van een allergische reactie (bijvoorbeeld netelroos, jeukende huid) veroorzaakt door astma en chronische urticaria te verlichten.

Hydroxyzine is een antihistaminicum. Het werkt door de effecten te voorkomen van een stof genaamd histamine, die door het lichaam wordt aangemaakt. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt om de ontwenningsverschijnselen van angst bij alcoholische patiënten onder controle te houden. Het wordt ook gebruikt om de symptomen van misselijkheid en braken onder controle te houden en om angst te verlichten bij patiënten met bepaalde hartaandoeningen.

Dit geneesmiddel moet worden toegediend door of onder toezicht van uw arts.

Vistaril IM bijwerkingen

Naast de noodzakelijke effecten kan een geneesmiddel ook enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, is medische hulp nodig als ze toch optreden.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Incidentie niet bekend

 • Bloedingen, blaarvorming, branderig gevoel, koude, verkleuring van de huid, drukgevoel, netelroos, infectie, ontsteking, jeuk, knobbels, gevoelloosheid, pijn, huiduitslag, roodheid, littekens, pijn, stekend gevoel, zwelling, gevoeligheid, tintelingen, zweren of warmte op de injectieplaats
 • blauwgroene tot zwarte huidverkleuring
 • pijn, roodheid of vervelling van de huid bij de injectie site
 • Er kunnen zich bijwerkingen voordoen die doorgaans geen medische aandacht behoeven. Deze bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener u mogelijk vertellen hoe u sommige van deze bijwerkingen kunt voorkomen of verminderen. Neem contact op met uw zorgverlener als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk is, of als u er vragen over heeft:

  Zeldzaam

 • Beverigheid in de benen, armen , handen of voeten
 • trillen of trillen van de handen of voeten
 • Voorkomen niet bekend

 • Slaperigheid
 • droge mond
 • Andere bijwerkingen die niet in de lijst staan, kunnen bij sommige patiënten ook voorkomen. Als u andere bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Vistaril IM

  Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico's van het gebruik van het medicijn worden afgewogen tegen de goede werking ervan. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit geneesmiddel moet rekening worden gehouden met het volgende:

  Allergieën

  Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie op dit geneesmiddel of op andere geneesmiddelen heeft gehad. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft, zoals voor voedingsmiddelen, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Voor producten zonder recept dient u het etiket of de ingrediënten op de verpakking zorgvuldig te lezen.

  Pediatrisch

  Tot nu toe uitgevoerde passende onderzoeken hebben geen pediatrisch-specifieke problemen aangetoond die het nut van hydroxyzine-injectie bij kinderen zouden beperken.

  Geriatrisch

  Tot nu toe uitgevoerde passende onderzoeken hebben geen geriatrische specifieke problemen aangetoond die het nut van hydroxyzine-injectie bij ouderen zouden beperken. Oudere patiënten hebben echter meer kans op ongewenste bijwerkingen (zoals verwarring, slaperigheid) en leeftijdsgebonden lever-, nier- of hartproblemen, waarvoor mogelijk voorzichtigheid en een aanpassing van de dosis nodig zijn bij patiënten die een hydroxyzine-injectie krijgen.

  Borstvoeding

  Er zijn geen adequate onderzoeken bij vrouwen om het risico op zuigelingen vast te stellen bij gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen af ​​tegen de potentiële risico's voordat u dit medicijn gebruikt terwijl u borstvoeding geeft.

  Interacties met medicijnen

  Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen wil uw arts mogelijk de dosis wijzigen of kunnen andere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer u dit geneesmiddel krijgt, is het vooral belangrijk dat uw arts of verpleegkundige weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

  Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt niet aanbevolen. Het kan zijn dat uw arts besluit u niet met dit medicijn te behandelen of een aantal andere medicijnen die u gebruikt te veranderen.

 • Bepridil
 • Calciumoxybaat
 • Cisapride
 • Dronedarone
 • Levoketoconazol
 • Magnesiumoxybaat
 • Mesoridazine
 • Pimozide
 • Piperaquine
 • Kaliumcitraat
 • Kaliumoxybaat
 • Saquinavir
 • Natriumoxybaat
 • Sparfloxacine
 • Terfenadine
 • Thioridazine
 • Tranylcypromine
 • Ziprasidon
 • Het gebruik van dit geneesmiddel met een van de volgende geneesmiddelen wordt doorgaans niet aanbevolen, maar kan in sommige gevallen wel nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis veranderen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Adagrasib
 • Alfentanil
 • Alfuzosine
 • Alprazolam
 • Amantadine
 • Amiodaron
 • Amisulpride
 • Amitriptyline
 • Anagrelide
 • Apomorfine
 • Aripiprazol
 • Aripiprazol Lauroxil
 • Arseentrioxide
 • Asenapine
 • Astemizol
 • Atazanavir
 • Azitromycine
 • Bedaquiline
 • Benzhydrocodon
 • Bromazepam
 • Bromopride
 • Buprenorfine
 • Bupropion
 • Busereline
 • Butorfanol
 • Cannabidiol
 • Cannabis
 • Carbinoxamine
 • Ceritinib
 • Cetirizine
 • Chloroquine
 • Chloorpromazine
 • Ciprofloxacine
 • Citalopram
 • Claritromycine
 • Clofazimine
 • Clomipramine
 • Clonazepam
 • Clothiapine
 • Clozapine
 • Codeïne
 • Crizotinib
 • Cyclobenzaprine
 • Dabrafenib
 • Daridorexant
 • Dasatinib
 • Degarelix
 • Delamanid
 • Desipramine
 • Deslorelin
 • Deutetrabenazine
 • Dexmedetomidine
 • Dihydrocodeïne
 • Disopyramide
 • Dofetilide
 • Dolasetron
 • Domperidon
 • Doxepin
 • Doxylamine
 • Droperidol
 • Ebastine
 • Efavirenz
 • Encorafenib
 • Entrectinib
 • Eribulin
 • Erytromycine
 • Escitalopram
 • Esketamine
 • Etrasimod
 • Famotidine
 • Felbamaat
 • Fentanyl
 • Fexinidazol
 • Fingolimod
 • Flecaïnide
 • Flibanserin
 • Fluconazol
 • Fluoxetine
 • Formoterol
 • Foscarnet
 • Fosfenytoïne
 • Fostemsavir
 • Gabapentine
 • Gabapentine Enacarbil
 • Galantamine
 • Gatifloxacine
 • Gemifloxacine
 • Gepirone
 • Glasdegib
 • Glucagon
 • Glycopyrrolaat
 • Glycopyrroniumtosylaat
 • Gonadoreline
 • Gosereline
 • Granisetron
 • Halofantrine
 • Haloperidol
 • Histrelin
 • Hydrocodon
 • Hydromorfon
 • Hydrokinidine
 • Hydroxychloroquine
 • Ibutilide
 • Iloperidon
 • Imipramine
 • Inotuzumab Ozogamicin
 • Itraconazol
 • Ivabradine
 • Ivosidenib
 • Ketamine
 • Ketoconazol
 • Lacosamide
 • Lapatinib
 • Lefamuline
 • Lemborexant
 • Lenvatinib
 • Leuprolide
 • Levocetirizine
 • Levofloxacine
 • Levorfanol
 • Lofexidine
 • Loxapine
 • Lumefantrine
 • Macimorelin
 • Meclizine
 • Mefloquine
 • Meperidine
 • Methacholine
 • Methadon
 • Metoclopramide
 • Metronidazol
 • Midazolam
 • Mifepriston
 • Mirtazapine
 • Mizolastine
 • Mobocertinib
 • Moricizine
 • Morfine
 • Morfinesulfaatliposoom
 • Moxifloxacine
 • Nafareline
 • Nalbuphine
 • Nelfinavir
 • Nilotinib
 • Norfloxacine
 • Octreotide
 • Ofloxacine
 • Olanzapine
 • Ondansetron
 • Osilodrostat
 • Osimertinib
 • Oxaliplatine
 • Oxycodon
 • Oxymorfon
 • Ozanimod
 • Pacritinib
 • Paliperidon
 • Panobinostat
 • Papaverine
 • Paroxetine
 • Pasireotide
 • Pazopanib
 • Pentamidine
 • Pentazocine
 • Periciazine
 • Perfenazine
 • Fenobarbital
 • Pimavanserin
 • Pipamperon
 • Pitolisant
 • Ponesimod
 • Posaconazol
 • Pregabaline
 • Primidon
 • Probucol
 • Procaïnamide
 • Prochloorperazine
 • Promethazine
 • Propafenon
 • Protriptyline
 • Quetiapine
 • Kinidine
 • Kinine
 • Quizartinib
 • Ranolazine
 • Relugolix
 • Remifentanil
 • Remimazolam
 • Revefenacin
 • Ribociclib
 • Risperidon
 • Ritonavir
 • Ropeginterferon Alfa-2b-njft
 • Scopolamine
 • Secretin Human
 • Selpercatinib
 • Sertindol
 • Sertraline
 • Sevofluraan
 • Siponimod
 • Natriumfosfaat
 • Natriumfosfaat, dibasisch
 • Natriumfosfaat, monobasisch
 • Solifenacine
 • Sorafenib
 • Sotalol
 • Sufentanil
 • Sulpiride
 • Sunitinib
 • Tacrolimus
 • Tamoxifen
 • Tapentadol
 • Telaprevir
 • Telavancin
 • Telithromycine
 • Tetrabenazine
 • Tiotropium
 • Tolterodine
 • Topiramaat
 • Toremifen
 • Tramadol
 • Trazodon
 • Triclabendazol
 • Trimipramine
 • Triptoreline
 • Vandetanib
 • Vardenafil
 • Vemurafenib
 • Venlafaxine
 • Vilanterol
 • Vinflunine
 • Voclosporine
 • Voriconazol
 • Vorinostat
 • Zolpidem
 • Zuclopenthixol
 • Zuranolon
 • Interacties met voedsel/tabak/alcohol

  Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek met uw zorgverlener het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

  Andere medische problemen

  De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts op de hoogte stelt als u andere medische problemen heeft, vooral:

 • Verstoring van de elektrolytenbalans of
 • Hartaanval of
 • Hartziekte of
 • Hartfalen, niet-gecompenseerd of
 • Hartritme problemen (bijv. lang QT-syndroom, trage hartslag), familiegeschiedenis van – Wees voorzichtig. Kan ervoor zorgen dat bijwerkingen erger worden.
 • Hartritmeproblemen (bijv. verlengd QT-interval) – Mag niet worden gebruikt bij patiënten met deze aandoening.
 • Hoe te gebruiken Vistaril IM

  Een verpleegkundige of een andere opgeleide zorgverlener zal u of uw kind dit geneesmiddel in een ziekenhuis toedienen. Dit geneesmiddel wordt toegediend via een injectie in een spier.

  Waarschuwingen

  Uw arts zal uw voortgang nauwlettend controleren terwijl u of uw kind dit geneesmiddel krijgt. Hierdoor kan uw arts zien of het geneesmiddel goed werkt en beslissen of u het moet blijven gebruiken.

  Zorg ervoor dat uw arts weet of u zwanger bent. Gebruik dit geneesmiddel niet tijdens het eerste deel van de zwangerschap, tenzij uw arts u dat zegt.

  Dit geneesmiddel kan een permanente depressie (necrose) onder de huid op de injectieplaats veroorzaken. Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze bijwerkingen op de injectieplaats opmerkt: depressieve of ingedeukte huid, blauwgroene tot zwarte verkleuring van de huid, of pijn, roodheid of vervelling (afschilfering) van de huid.

  Dit geneesmiddel zal de effecten van alcohol en andere middelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken (geneesmiddelen die u slaperig of minder alert maken) versterken. Enkele voorbeelden van middelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken zijn antihistaminica of medicijnen tegen allergieën of verkoudheid, sedativa, kalmerende middelen of slaapmedicijnen, pijnstillers of verdovende middelen op recept, medicijnen tegen epileptische aanvallen of barbituraten, spierverslappers of anesthetica, waaronder sommige tandheelkundige anesthetica. Raadpleeg uw arts voordat u een van de bovenstaande middelen gebruikt terwijl u of uw kind dit geneesmiddel gebruikt.

  Dit geneesmiddel kan u duizelig of slaperig maken. Bestuur geen voertuigen en doe geen handelingen die gevaarlijk kunnen zijn totdat u weet welk effect dit geneesmiddel op u heeft.

  Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u of uw kind veranderingen in uw hartritme ervaart. U kunt zich duizelig of flauw voelen, of u kunt een snelle, bonzende of onregelmatige hartslag hebben. Zorg ervoor dat uw arts weet of u of iemand in uw familie ooit een hartritmeprobleem heeft gehad, zoals QT-verlenging.

  Gebruik geen andere geneesmiddelen tenzij dit met uw arts is besproken. Dit omvat zowel receptplichtige als niet-voorgeschreven medicijnen (over-the-counter [OTC]) en kruiden- of vitaminesupplementen.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden