Vistogard

Obecný název: Uridine Triacetate

Použití Vistogard

Vistogard působí tak, že zpomaluje poškození buněk způsobené některými léky proti rakovině (kapecitabin nebo fluorouracil).

Vistogard se používá k léčbě předávkování kapecitabinem nebo fluorouracilem.

Vistogard se také používá v případě nouze k léčbě život ohrožujících vedlejších účinků způsobených kapecitabinem nebo fluorouracilem. To zahrnuje účinky na srdce, nervový systém, žaludek, střeva nebo krevní buňky.

Tento lék lze podat dříve, než se objeví příznaky předávkování. Léčba přípravkem Vistogard však musí začít do 96 hodin po posledním podání kapecitabinu nebo fluorouracilu.

Vistogard vedlejší efekty

Pokud máte příznaky alergické reakce na Vistogard, vyhledejte lékařskou pomoc: kopřivka, svědění; obtížné dýchání; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Časté nežádoucí účinky Vistogardu mohou zahrnovat:

 • nevolnost;
 • <

  zvracení; nebo

 • průjem.
 • Toto není úplný seznam vedlejších účinků a mohou se vyskytnout další. Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA-1088.

  Před odběrem Vistogard

  Před použitím přípravku Vistogard informujte svého lékaře o všech svých zdravotních potížích nebo alergiích ao všech lécích, které užíváte. V některých případech možná nebudete moci používat Vistogard nebo budete potřebovat úpravu dávky nebo zvláštní opatření.

  Není známo, zda Vistogard ublíží nenarozenému dítěti. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

  Není známo, zda uridintriacetát přechází do mateřského mléka nebo zda může poškodit kojící dítě. Informujte svého lékaře, pokud kojíte dítě.

  Jak používat Vistogard

  Obvyklá dávka přípravku Vistogard pro dospělé při předávkování fluorouracilem/kapecitabinem:

  10 gramů (1 balíček) perorálně každých 6 hodin na 20 dávek Komentář: Každá dávka by měla být smíchána se 3 až 4 unce měkkých potravin, jako je jablečný pyré, pudink nebo jogurt, a požití do 30 minut spolu se 4 uncemi vody. Použití: Nouzová léčba předávkování fluorouracilem nebo kapecitabinem bez ohledu na přítomnost příznaků nebo pro pacienty s časným nástupem, závažnou nebo život ohrožující toxicitou postihující srdeční nebo centrální nervový systém a/nebo s časným nástupem, neobvykle závažnou nežádoucí účinky (např. gastrointestinální toxicita a/nebo neutropenie) do 96 hodin po ukončení podávání fluorouracilu nebo kapecitabinu.

  Obvyklá dávka přípravku Vistogard pro dospělé při orotické acidurii:

  Počáteční dávka: 60 mg/kg perorálně jednou denně Udržovací dávka: Zvyšte dávku na 120 mg/kg perorálně jednou denně pro nedostatečnou účinnost, jako je výskyt jednoho z následujících: - hladiny kyseliny orotové v moči zůstávají nad normální nebo zvýšení nad obvyklý nebo očekávaný rozsah pro pacienta; - laboratorní hodnoty (např. indexy červených krvinek nebo bílých krvinek) ovlivněné dědičnou orotickou acidurií vykazují známky zhoršení; - zhoršení jiných známek nebo symptomů onemocnění. Maximální dávka: 8 gramů perorálně jednou denně Komentář: Pacientům vyžadujícím dávky v násobcích 2 gramů (3/4 čajové lžičky) lze podat celé balení léku bez vážení nebo měření. Použití: Léčba dědičné orotické acidurie

  Obvyklá pediatrická dávka při předávkování fluorouracilem/kapecitabinem:

  6,2 gramů/m2 BSA perorálně každých 6 hodin po 20 dávek Maximum Dávka: 10 gramů na dávku Poznámky: -Odměřte dávku buď na stupnici s přesností alespoň 0,1 gramu, nebo pomocí odměrné lžičky s přesností na 1/4 čajové lžičky. -Každá dávka by měla být smíchána s 3 až 4 uncemi měkkých potravin, jako je jablečný pyré, pudink nebo jogurt, a požita do 30 minut spolu se 4 uncemi vody. -Nepoužité granule je třeba zlikvidovat a nepoužít k dalšímu dávkování. -Omezené klinické údaje ukazují, že odpověď a bezpečnost jsou u pediatrických a dospělých pacientů podobné. Použití: Nouzová léčba předávkování fluorouracilem nebo kapecitabinem bez ohledu na přítomnost příznaků nebo pro pacienty s časným nástupem, závažnou nebo život ohrožující toxicitou postihující srdeční nebo centrální nervový systém a/nebo s časným nástupem, neobvykle závažnou nežádoucí účinky (např. gastrointestinální toxicita a/nebo neutropenie) do 96 hodin po ukončení podávání fluorouracilu nebo kapecitabinu.

  Obvyklá pediatrická dávka pro orotickou acidurii:

  Počáteční dávka: 60 mg/kg perorálně jednou denně Udržovací dávka: Zvyšte dávku na 120 mg/kg perorálně jednou denně pro nedostatečnou účinnost, jako je výskyt jednoho z následujících: -hladiny kyseliny orotové v moči zůstávají nad normální hodnotou nebo zvýšení nad obvyklý nebo očekávaný rozsah pro pacienta; - laboratorní hodnoty (např. indexy červených krvinek nebo bílých krvinek) ovlivněné dědičnou orotickou acidurií vykazují známky zhoršení; - zhoršení jiných známek nebo symptomů onemocnění. Maximální dávka: 8 gramů perorálně jednou denně Komentář: -Tento lék může být smíchán s mlékem nebo kojeneckou výživou pro pacienty, kteří dostávají až 2 gramy (3/4 čajové lžičky); Pokyny pro podávání by měly být konzultovány s informacemi o produktu výrobce. -U pacientů vyžadujících dávky v násobcích 2 gramů (3/4 čajové lžičky) lze podat celé balení léku bez vážení nebo měření. Použití: Léčba dědičné orotické acidurie

  Varování

  Tento průvodce léky poskytuje informace o značce uridintriacetátu Vistogard. Xuriden je další značka uridin triacetátu, která není zahrnuta v tomto průvodci léky.

  Řiďte se všemi pokyny na štítku a balení léku. Informujte každého ze svých poskytovatelů zdravotní péče o všech svých zdravotních potížích, alergiích a všech lécích, které užíváte.

  Co ovlivní další léky Vistogard

  Jiné léky mohou interagovat s uridin triacetátem, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných produktů. Informujte každého ze svých poskytovatelů zdravotní péče o všech lécích, které nyní užíváte, a o všech lécích, které začnete nebo přestanete používat.

  Odmítnutí odpovědnosti

  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace poskytované na webu Drugslib.com jsou přesné a aktuální -datum a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. Informace o léčivech zde uvedené mohou být časově citlivé. Informace Drugslib.com byly sestaveny pro použití zdravotnickými lékaři a spotřebiteli ve Spojených státech, a proto Drugslib.com nezaručuje, že použití mimo Spojené státy jsou vhodné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Informace o drogách na webu Drugslib.com nepodporují léky, nediagnostikují pacienty ani nedoporučují terapii. Informace o lécích na webu Drugslib.com jsou informačním zdrojem, který má pomáhat licencovaným lékařům v péči o jejich pacienty a/nebo sloužit spotřebitelům, kteří tuto službu vnímají jako doplněk, a nikoli náhradu za odborné znalosti, dovednosti, znalosti a úsudek zdravotní péče. praktikující.

  Neexistence varování pro daný lék nebo lékovou kombinaci by v žádném případě neměla být vykládána tak, že naznačuje, že lék nebo léková kombinace je pro daného pacienta bezpečná, účinná nebo vhodná. Drugslib.com nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytované s pomocí informací, které poskytuje Drugslib.com. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Máte-li otázky týkající se léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

  Populární klíčová slova