Vistogard

Generieke naam: Uridine Triacetate

Gebruik van Vistogard

Vistogard werkt door het vertragen van celbeschadiging veroorzaakt door bepaalde geneesmiddelen tegen kanker (Capecitabine of fluorouracil).

Vistogard wordt gebruikt voor de behandeling van een overdosis capecitabine of fluorouracil.

Vistogard wordt ook in noodgevallen gebruikt voor de behandeling van levensbedreigende bijwerkingen veroorzaakt door capecitabine of fluorouracil. Dit omvat effecten op het hart, het zenuwstelsel, de maag, de darmen of de bloedcellen.

Dit geneesmiddel kan worden gegeven voordat symptomen van een overdosis optreden. De behandeling met Vistogard moet echter beginnen binnen 96 uur nadat u voor het laatst capecitabine of fluorouracil heeft gekregen.

Vistogard bijwerkingen

Zoek dringende medische hulp als u tekenen heeft van een allergische reactie op Vistogard: netelroos, jeuk; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

Veel voorkomende bijwerkingen van Vistogard kunnen zijn:

 • misselijkheid;
 • <

  braken; of

 • diarree.
 • Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Vistogard

  Informeer uw arts voordat u Vistogard gebruikt over al uw medische aandoeningen of allergieën, en over alle medicijnen die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat u Vistogard niet kunt gebruiken, of dat u een dosisaanpassing of speciale voorzorgsmaatregelen nodig heeft.

  Het is niet bekend of Vistogard schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.

  Het is niet bekend of uridinetriacetaat in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk kan zijn voor een zogende baby. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

  Hoe te gebruiken Vistogard

  Gebruikelijke dosis Vistogard voor volwassenen voor overdosering met fluorouracil/capecitabine:

  10 gram (1 pakje) oraal elke 6 uur voor 20 doses Opmerkingen: Elke dosis moet worden gemengd met 3 tot 100 ml zacht voedsel zoals appelmoes, pudding of yoghurt, en binnen 30 minuten ingenomen samen met 100 ml water. Gebruik: Spoedbehandeling van een overdosis fluorouracil of capecitabine, ongeacht de aanwezigheid van symptomen, of voor patiënten die vroeg optredende, ernstige of levensbedreigende toxiciteit vertonen die het hart- of centrale zenuwstelsel aantast, en/of vroeg optredende, ongewoon ernstige toxiciteit bijwerkingen (bijv. gastro-intestinale toxiciteit en/of neutropenie) binnen 96 uur na het einde van de toediening van fluorouracil of capecitabine.

  Gebruikelijke dosis Vistogard voor volwassenen voor orotische acidurie:

  Initiële dosis: 60 mg/kg oraal eenmaal daags Onderhoudsdosis: Verhoog de dosering tot 120 mg/kg oraal eenmaal daags bij onvoldoende werkzaamheid, zoals het optreden van een van de volgende: - er blijven orotinezuurniveaus in de urine achter boven normaal of hoger dan het gebruikelijke of verwachte bereik voor de patiënt; - Laboratoriumwaarden (bijv. indexcijfers van rode bloedcellen of witte bloedcellen) beïnvloed door erfelijke orotische acidurie vertonen tekenen van verslechtering; -verergering van andere tekenen of symptomen van de ziekte. Maximale dosis: 8 gram oraal eenmaal per dag. Opmerkingen: Voor patiënten die doses in veelvouden van 2 gram (3/4 theelepel) nodig hebben, kan/kunnen een volledig medicijnpakket(ten) worden toegediend zonder wegen of meten. Gebruik: Behandeling van erfelijke orotische acidurie

  Gebruikelijke dosis bij kinderen voor overdosering met fluorouracil/capecitabine:

  6,2 gram/m2 lichaamsoppervlak oraal elke 6 uur voor 20 doses Maximaal Dosis: 10 gram per dosis. Opmerkingen: -Meet de dosis met behulp van een schaalverdeling die nauwkeurig is tot ten minste 0,1 gram, of met een maatlepel die nauwkeurig is tot op 1/4 theelepel. -Elke dosis moet worden gemengd met 3 tot 100 ml zacht voedsel, zoals appelmoes, pudding of yoghurt, en binnen 30 minuten worden ingenomen, samen met 100 ml water. -Ongebruikte granulaat moet worden weggegooid en mag niet worden gebruikt voor volgende doseringen. -Beperkte klinische gegevens wijzen erop dat respons en veiligheid vergelijkbaar zijn bij pediatrische en volwassen patiënten. Gebruik: Spoedbehandeling van een overdosis fluorouracil of capecitabine, ongeacht de aanwezigheid van symptomen, of voor patiënten die vroeg optredende, ernstige of levensbedreigende toxiciteit vertonen die het hart- of centrale zenuwstelsel aantast, en/of vroeg optredende, ongewoon ernstige toxiciteit bijwerkingen (bijv. gastro-intestinale toxiciteit en/of neutropenie) binnen 96 uur na het einde van de toediening van fluorouracil of capecitabine.

  Gebruikelijke pediatrische dosis voor orotische acidurie:

  Initiële dosis: 60 mg/kg oraal eenmaal daags Onderhoudsdosis: Verhoog de dosering tot 120 mg/kg oraal eenmaal daags bij onvoldoende werkzaamheid, zoals het optreden van een van de volgende: - niveaus van orotinezuur in de urine blijven boven normaal of groter worden dan het gebruikelijke of verwachte bereik voor de patiënt; - Laboratoriumwaarden (bijv. indexcijfers van rode bloedcellen of witte bloedcellen) beïnvloed door erfelijke orotische acidurie vertonen tekenen van verslechtering; -verergering van andere tekenen of symptomen van de ziekte. Maximale dosis: 8 gram oraal eenmaal per dag Opmerkingen: -Dit medicijn kan worden gemengd met melk of zuigelingenvoeding voor patiënten die maximaal 2 gram (3/4 theelepel) krijgen; Voor toedieningsinstructies dient de productinformatie van de fabrikant te worden geraadpleegd. -Voor patiënten die doseringen in veelvouden van 2 gram (3/4 theelepel) nodig hebben, kunnen een of meer volledige medicijnpakketten worden toegediend zonder wegen of meten. Gebruik: Behandeling van erfelijke orotische acidurie

  Waarschuwingen

  Deze medicatiehandleiding geeft informatie over het merk Vistogard van uridinetriacetaat. Xuriden is een ander merk uridinetriacetaat dat niet in deze medicatiehandleiding wordt behandeld.

  Volg alle aanwijzingen op het etiket en de verpakking van uw geneesmiddel. Vertel al uw zorgverleners over al uw medische aandoeningen, allergieën en alle medicijnen die u gebruikt.

  Welke andere medicijnen zullen invloed hebben Vistogard

  Andere geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met uridinetriacetaat, waaronder geneesmiddelen op recept en zelfzorggeneesmiddelen, vitamines en kruidenproducten. Vertel al uw zorgverleners over alle medicijnen die u nu gebruikt en over alle medicijnen die u begint of stopt met het gebruik.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden