Vistogard

Nazwa ogólna: Uridine Triacetate

Użycie Vistogard

Vistogard działa poprzez spowolnienie uszkodzeń komórek powodowanych przez niektóre leki przeciwnowotworowe (kapecytabinę lub fluorouracyl).

Vistogard stosuje się w leczeniu przedawkowania kapecytabiny lub fluorouracylu.

Vistogard stosuje się go także w nagłych przypadkach w leczeniu zagrażających życiu działań niepożądanych wywołanych przez kapecytabinę lub fluorouracyl. Obejmuje to wpływ na serce, układ nerwowy, żołądek, jelita lub komórki krwi.

Ten lek można podać przed wystąpieniem objawów przedawkowania. Jednakże leczenie lekiem Vistogard należy rozpocząć w ciągu 96 godzin od ostatniego przyjęcia kapecytabiny lub fluorouracylu.

Vistogard skutki uboczne

Uzyskaj pomoc medyczną w nagłych przypadkach, jeśli masz objawy reakcji alergicznej na Vistogard: pokrzywka, swędzenie; trudne oddychanie; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

Częste działania niepożądane leku Vistogard mogą obejmować:

 • nudności;
 • <

  wymioty; lub

 • biegunka.
 • To nie jest pełna lista skutków ubocznych, mogą wystąpić inne. Zadzwoń do lekarza po poradę lekarską dotyczącą skutków ubocznych. Działania niepożądane można zgłaszać do FDA pod numerem 1-800-FDA-1088.

  Przed wzięciem Vistogard

  Przed zastosowaniem leku Vistogard należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich swoich schorzeniach lub alergiach oraz o wszystkich przyjmowanych lekach. W niektórych przypadkach zastosowanie leku Vistogard może nie być możliwe lub może być konieczne dostosowanie dawki lub zastosowanie specjalnych środków ostrożności.

  Nie wiadomo, czy Vistogard zaszkodzi nienarodzonemu dziecku. Jeśli jesteś w ciąży lub planujesz zajść w ciążę, powiedz swojemu lekarzowi.

  Nie wiadomo, czy trioctan urydyny przenika do mleka matki i czy może zaszkodzić karmiącemu dziecku. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli karmisz piersią dziecko.

  Jak używać Vistogard

  Zwykła dawka leku Vistogard dla dorosłych w przypadku przedawkowania fluorouracylu/kapecytabiny:

  10 gramów (1 opakowanie) doustnie co 6 godzin na 20 dawek. Uwagi: Każdą dawkę należy zmieszać z 3 do 4 uncji miękkiej żywności, takiej jak mus jabłkowy, budyń lub jogurt, i spożyte w ciągu 30 minut wraz z 4 uncjami wody. Zastosowanie: Leczenie doraźne w przypadku przedawkowania fluorouracylu lub kapecytabiny, niezależnie od obecności objawów, lub u pacjentów, u których występuje toksyczność o wczesnym początku, ciężka lub zagrażająca życiu, wpływająca na serce lub ośrodkowy układ nerwowy i/lub o wczesnym początku, niezwykle ciężka działania niepożądane (np. toksyczność żołądkowo-jelitowa i/lub neutropenia) w ciągu 96 godzin po zakończeniu podawania fluorouracylu lub kapecytabiny.

  Zwykła dawka leku Vistogard dla dorosłych w leczeniu kwasicy orotowej:

  Dawka początkowa: 60 mg/kg doustnie raz dziennie Dawka podtrzymująca: Zwiększyć dawkę do 120 mg/kg doustnie raz dziennie w przypadku niewystarczającej skuteczności, np. wystąpienia jednego z poniższych: - utrzymuje się poziom kwasu orotowego w moczu powyżej normy lub powyżej normalnego lub oczekiwanego zakresu dla pacjenta; - wartości laboratoryjne (np. wskaźniki czerwonych lub białych krwinek) dotknięte dziedziczną kwasicą orotową wykazują oznaki pogorszenia; -pogorszenie innych oznak i objawów choroby. Maksymalna dawka: 8 gramów doustnie raz dziennie. Uwagi: W przypadku pacjentów wymagających dawek stanowiących wielokrotności 2 gramów (3/4 łyżeczki) można podać całe opakowanie leku bez ważenia i odmierzania. Zastosowanie: Leczenie dziedzicznej kwasicy orotowej

  Zwykła dawka u dzieci w przypadku przedawkowania fluorouracylu/kapecytabiny:

  6,2 grama/m2 BSA doustnie co 6 godzin dla 20 dawek Maksymalnie Dawka: 10 gramów na dawkę. Uwagi: - Odmierzyć dawkę za pomocą skali z dokładnością do co najmniej 0,1 grama lub łyżeczki z podziałką z dokładnością do 1/4 łyżeczki. -Każdą dawkę należy zmieszać z 3 do 4 uncji miękkiego pokarmu, takiego jak mus jabłkowy, budyń lub jogurt, i spożyć w ciągu 30 minut wraz z 4 uncjami wody. -Niezużyty granulat należy wyrzucić i nie używać go do późniejszego dawkowania. -Ograniczone dane kliniczne wskazują, że reakcja i bezpieczeństwo stosowania są podobne u dzieci i dorosłych. Zastosowanie: Leczenie doraźne w przypadku przedawkowania fluorouracylu lub kapecytabiny, niezależnie od obecności objawów, lub u pacjentów, u których występuje toksyczność o wczesnym początku, ciężka lub zagrażająca życiu, wpływająca na serce lub ośrodkowy układ nerwowy i/lub o wczesnym początku, niezwykle ciężka działania niepożądane (np. toksyczność żołądkowo-jelitowa i/lub neutropenia) w ciągu 96 godzin po zakończeniu podawania fluorouracylu lub kapecytabiny.

  Zwykła dawka u dzieci w przypadku kwasicy orotowej:

  Dawka początkowa: 60 mg/kg doustnie raz dziennie Dawka podtrzymująca: Zwiększyć dawkę do 120 mg/kg doustnie raz dziennie w przypadku niewystarczającej skuteczności, na przykład wystąpienia jednego z poniższych: - poziom kwasu orotowego w moczu pozostaje powyżej normy lub wzrosnąć powyżej zwykłego lub oczekiwanego zakresu dla pacjenta; - wartości laboratoryjne (np. wskaźniki czerwonych lub białych krwinek) dotknięte dziedziczną kwasicą orotową wykazują oznaki pogorszenia; -pogorszenie innych oznak i objawów choroby. Maksymalna dawka: 8 gramów doustnie raz dziennie. Komentarz: -Lek ten można mieszać z mlekiem lub odżywką dla niemowląt u pacjentów otrzymujących do 2 gramów (3/4 łyżeczki); Aby uzyskać instrukcje dotyczące podawania, należy zapoznać się z informacjami o produkcie producenta. - Pacjentom wymagającym dawki stanowiącej wielokrotność 2 gramów (3/4 łyżeczki) można podać całe opakowanie leku bez ważenia i odmierzania. Zastosowanie: Leczenie dziedzicznej kwasicy orotowej

  Ostrzeżenia

  Ten przewodnik po lekach zawiera informacje na temat trioctanu urydyny marki Vistogard. Xuriden to kolejna marka trioctanu urydyny, która nie jest uwzględniona w tym przewodniku po lekach.

  Postępuj zgodnie ze wszystkimi wskazówkami na etykiecie i opakowaniu leku. Poinformuj każdego ze swoich pracowników służby zdrowia o wszystkich swoich schorzeniach, alergiach i wszystkich zażywanych lekach.

  Na jakie inne leki wpłyną Vistogard

  Inne leki, w tym leki na receptę i bez recepty, witaminy i produkty ziołowe, mogą wchodzić w interakcje z trioctanem urydyny. Poinformuj każdego ze swoich pracowników służby zdrowia o wszystkich lekach, których obecnie używasz oraz o lekach, które zaczynasz lub przestajesz stosować.

  Zastrzeżenie

  Dołożono wszelkich starań, aby informacje dostarczane przez Drugslib.com były dokładne i aktualne -data i kompletność, ale nie udziela się na to żadnej gwarancji. Informacje o lekach zawarte w niniejszym dokumencie mogą mieć charakter wrażliwy na czas. Informacje na stronie Drugslib.com zostały zebrane do użytku przez pracowników służby zdrowia i konsumentów w Stanach Zjednoczonych, dlatego też Drugslib.com nie gwarantuje, że użycie poza Stanami Zjednoczonymi jest właściwe, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Informacje o lekach na Drugslib.com nie promują leków, nie diagnozują pacjentów ani nie zalecają terapii. Informacje o lekach na Drugslib.com to źródło informacji zaprojektowane, aby pomóc licencjonowanym pracownikom służby zdrowia w opiece nad pacjentami i/lub służyć konsumentom traktującym tę usługę jako uzupełnienie, a nie substytut wiedzy specjalistycznej, umiejętności, wiedzy i oceny personelu medycznego praktycy.

  Brak ostrzeżenia dotyczącego danego leku lub kombinacji leków w żadnym wypadku nie powinien być interpretowany jako wskazanie, że lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub odpowiednia dla danego pacjenta. Drugslib.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt opieki zdrowotnej zarządzanej przy pomocy informacji udostępnianych przez Drugslib.com. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie obejmują wszystkich możliwych zastosowań, wskazówek, środków ostrożności, ostrzeżeń, interakcji leków, reakcji alergicznych lub skutków ubocznych. Jeśli masz pytania dotyczące przyjmowanych leków, skontaktuj się ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

  Popularne słowa kluczowe