Thuốc theo nhóm

Một loại thuốc có thể được phân loại theo loại hóa chất của hoạt chất hoặc theo cách nó được sử dụng để điều trị một tình trạng cụ thể. Mỗi loại thuốc có thể được phân thành một hoặc nhiều nhóm thuốc.

Danh sách A-Z

0-9

A

B

C

D

E

G

H

I

K

M

N

O

P

Q

S

T

V

Y

Từ khóa phổ biến