Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

Obecný název: Biotin (oral)
Třída drog: Vitamíny

Použití Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy, také známý jako vitamín B7, je forma vitamínu B, která se nachází v potravinách. Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy pomáhá tělu rozkládat tuky, sacharidy a bílkoviny na energii.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy je pravděpodobně účinný v alternativní medicíně jako pomůcka při léčbě nebo prevenci nízkých hladin Vitafusion Biotin Extra Síla Gummy. Nízké hladiny Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy mohou být způsobeny podvýživou, rychlým úbytkem hmotnosti, dlouhodobým krmením sondou a dalšími zdravotními stavy.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy se také používá k léčbě příznaků roztroušená skleróza (RS) a seborrhea (u kojenců). Výzkum však ukázal, že Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy nemusí být při léčbě těchto stavů účinný.

Další použití, která nebyla výzkumem prokázána, zahrnovala léčbu lámavých nehtů, vypadávání vlasů, cukrovky, bolesti nervů, deprese a jiné stavy.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy lze také používat v kombinaci s jinými vitamíny u dospělých a dětí jako doplněk stravy.

Není jisté, zda Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy je účinný při léčbě jakéhokoli zdravotního stavu. Lékařské použití tohoto produktu nebylo schváleno FDA. Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy by se neměl používat místo léků, které vám předepsal váš lékař.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy se často prodává jako bylinný doplněk. Pro mnoho rostlinných sloučenin neexistují žádné regulované výrobní normy a bylo zjištěno, že některé prodávané doplňky jsou kontaminovány toxickými kovy nebo jinými drogami. Bylinné/zdravotní doplňky by měly být zakoupeny ze spolehlivého zdroje, aby se minimalizovalo riziko kontaminace.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy lze také použít pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce produktu.

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy vedlejší efekty

Vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc, pokud máte příznaky alergické reakce: kopřivka, obtížné dýchání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Časté nežádoucí účinky může zahrnovat průjem nebo dýchací potíže.

Toto není úplný seznam vedlejších účinků a mohou se vyskytnout další. Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA-1088.

Před odběrem Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

Tento produkt byste neměli používat, pokud jste alergičtí na Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy.

Před použitím Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy se poraďte se svým poskytovatelem zdravotní péče. Vaše potřeba dávky se může lišit, pokud:

 • máte nedostatek enzymu zvaného Vitafusion Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy Extra Strength Gummyidase;
 • kouř; nebo
 • onemocnění ledvin (nebo pokud jste na dialýze).
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, zeptejte se svého lékaře před použitím tohoto produktu.

  Nepodávejte dítěti žádné bylinné/zdravotní doplňky bez rady lékaře.

  Související drogy

  Varování

  Řiďte se všemi pokyny na štítku a balení produktu. Informujte každého ze svých poskytovatelů zdravotní péče o všech svých zdravotních potížích, alergiích a všech lécích, které užíváte.

  Co ovlivní další léky Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

  Užívání určitých léků může snížit hladinu Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy v krvi, což může ovlivnit vaši potřebnou dávku Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy. Před použitím Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy s jinými léky, zejména:

 • karbamazepin;
 • fenobarbital, se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem;
 • fenytoin; nebo
 • primidone.
 • Tento seznam není úplný. Jiné léky mohou ovlivnit Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných produktů. Nejsou zde uvedeny všechny možné lékové interakce.

  Odmítnutí odpovědnosti

  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace poskytované na webu Drugslib.com jsou přesné a aktuální -datum a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. Informace o léčivech zde uvedené mohou být časově citlivé. Informace Drugslib.com byly sestaveny pro použití zdravotnickými lékaři a spotřebiteli ve Spojených státech, a proto Drugslib.com nezaručuje, že použití mimo Spojené státy jsou vhodné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Informace o drogách na webu Drugslib.com nepodporují léky, nediagnostikují pacienty ani nedoporučují terapii. Informace o lécích na webu Drugslib.com jsou informačním zdrojem, který má pomáhat licencovaným lékařům v péči o jejich pacienty a/nebo sloužit spotřebitelům, kteří tuto službu vnímají jako doplněk, a nikoli náhradu za odborné znalosti, dovednosti, znalosti a úsudek zdravotní péče. praktikující.

  Neexistence varování pro daný lék nebo lékovou kombinaci by v žádném případě neměla být vykládána tak, že naznačuje, že lék nebo léková kombinace je pro daného pacienta bezpečná, účinná nebo vhodná. Drugslib.com nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytované s pomocí informací, které poskytuje Drugslib.com. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Máte-li otázky týkající se léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

  Populární klíčová slova