Vitafusion Omega-3 Gummies

Obecný název: Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids
Třída drog: Nutraceutické produkty

Použití Vitafusion Omega-3 Gummies

Některé Vitafusion Omega-3 Gummies na předpis se používají u dospělých společně s dietou, aby pomohly snížit hladinu triglyceridů v krvi.

Vitafusion Omega-3 Gummies lze také používat v kombinaci s jinými vitamíny u dospělých a dětí jako doplněk stravy.

Vitafusion Omega-3 Gummies lze také používat pro účely, které nejsou uvedeny v tomto průvodci léky.

Vitafusion Omega-3 Gummies vedlejší efekty

Vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc, pokud máte příznaky alergické reakce: kopřivka, obtížné dýchání, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Vitafusion Omega-3 Gummies může způsobit vážné vedlejší účinky. Okamžitě zavolejte svého lékaře, pokud máte:

 • bolest na hrudi; nebo
 • nerovnoměrné srdeční tepy.
 • Obvyklé vedlejší účinky Vitafusion Omega-3 Gummies mohou zahrnovat:

  b>

 • říhání, změny ve vnímání chuti;
 • ztráta chuti k jídlu;
 • průjem, zácpa, žaludeční nevolnost;
 • bolest zad; nebo
 • sucho v ústech.
 • Toto není úplný seznam vedlejších účinků a mohou se vyskytnout další. Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA-1088.

  Před odběrem Vitafusion Omega-3 Gummies

  Neměli byste používat Vitafusion Omega-3 Gummies, pokud jste alergičtí na Vitafusion Omega-3 Gummies, sóju, ryby nebo měkkýše.

  Pokud máte nějaké zdravotní problémy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Vitafusion Omega-3 Gummies užívat.

  Sdělte svému lékaři, pokud máte nebo jste někdy měli:

 • diabetes;
 • problémy s krvácením, anémie (nízký počet červených krvinek);
 • porucha srdečního rytmu;
 • porucha slinivky břišní;
 • nedostatečně aktivní štítná žláza; nebo
 • onemocnění jater.
 • Není známo, zda Vitafusion Omega-3 Gummies poškodí nenarozené dítě. Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

  Zeptejte se lékaře, zda je bezpečné kojit při používání Vitafusion Omega-3 Gummies.

  Nepodávejte dítěti žádné bylinné nebo zdravotní doplňky bez lékařské rady.

  Související drogy

  Jak používat Vitafusion Omega-3 Gummies

  Řiďte se všemi pokyny na štítku na předpis a přečtěte si všechny příručky k lékům nebo pokyny. Použijte lék přesně podle pokynů. Nepoužívejte více tohoto produktu, než je doporučeno na etiketě.

  Doporučená denní dávka omega-3 polynenasycených mastných kyselin se s věkem mění. Postupujte podle pokynů svého poskytovatele zdravotní péče. Další informace můžete získat také v Office of Dietary Supplements of NIH nebo v nutriční databázi USDA doporučených denních dávek.

  Produkty volně prodejné (OTC) by neměly být používány jako náhrada léků předepsaných vám vaším lékařem. Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo jiného poskytovatele zdravotní péče, zda je bezpečné používat tento přípravek.

  Užívejte s jídlem.

  Tobolku spolkněte celou a nedrťte, nežvýkejte, nelámejte, nebo ji otevřete.

  Žvýkací tabletu musíte žvýkat, než ji spolknete.

  Odměřte tekutý lék pomocí dodaného odměrného zařízení (nikoli kuchyňskou lžičkou).

  Vaše potřeba dávky se může změnit, pokud přejdete na jinou značku, sílu nebo formu tohoto léku. Vyhněte se chybám v medikaci používáním přesně podle pokynů na štítku nebo podle pokynů svého lékaře.

  Vaše léčba může také zahrnovat dietu, cvičení, kontrolu hmotnosti a krevní testy.

  Řekněte nám. svého lékaře, pokud máte plánovanou operaci.

  Skladujte těsně uzavřené při pokojové teplotě, mimo vlhkost, teplo a světlo. Nezmrazujte.

  Varování

  Používejte pouze podle pokynů a dodržujte všechny pokyny na štítku a obalu. Informujte každého ze svých poskytovatelů zdravotní péče, pokud užíváte jiné léky nebo máte jiné zdravotní potíže či alergie.

  Co ovlivní další léky Vitafusion Omega-3 Gummies

  Neužívejte Vitafusion Omega-3 Gummies bez rady lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • léky používané k prevenci krevních sraženin – altepláza, klopidogrel, dipyridamol ticlopidin a další; nebo
 • lék na ředění krve – warfarin, Coumadin, Jantoven, apixaban, rivaroxaban, dabigatran.
 • Tento seznam je není kompletní. Jiné léky mohou ovlivnit Vitafusion Omega-3 Gummies, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných produktů. Nejsou zde uvedeny všechny možné lékové interakce.

  Odmítnutí odpovědnosti

  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace poskytované na webu Drugslib.com jsou přesné a aktuální -datum a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. Informace o léčivech zde uvedené mohou být časově citlivé. Informace Drugslib.com byly sestaveny pro použití zdravotnickými lékaři a spotřebiteli ve Spojených státech, a proto Drugslib.com nezaručuje, že použití mimo Spojené státy jsou vhodné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Informace o drogách na webu Drugslib.com nepodporují léky, nediagnostikují pacienty ani nedoporučují terapii. Informace o lécích na webu Drugslib.com jsou informačním zdrojem, který má pomáhat licencovaným lékařům v péči o jejich pacienty a/nebo sloužit spotřebitelům, kteří tuto službu vnímají jako doplněk, a nikoli náhradu za odborné znalosti, dovednosti, znalosti a úsudek zdravotní péče. praktikující.

  Neexistence varování pro daný lék nebo lékovou kombinaci by v žádném případě neměla být vykládána tak, že naznačuje, že lék nebo léková kombinace je pro daného pacienta bezpečná, účinná nebo vhodná. Drugslib.com nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytované s pomocí informací, které poskytuje Drugslib.com. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Máte-li otázky týkající se léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

  Populární klíčová slova