Zostrix Maximum Strength Foot Pain

Obecný název: Capsaicin Topical
Třída drog: Různé topické přípravky

Použití Zostrix Maximum Strength Foot Pain

Kapsaicin je aktivní složka chilli papriček, která je činí pálivými. Kapsaicin se používá v léčivých krémech a mlékách k úlevě od bolesti svalů nebo kloubů.

Kapsaicin použitý v těle vyvolává pocit tepla, který aktivuje určité nervové buňky. Při pravidelném používání kapsaicinu tento zahřívací efekt snižuje množství substance P, chemické látky, která v těle působí jako posel bolesti.

Zostrix Maximum Strength Foot Pain se používá k dočasné úlevě od bolesti svalů nebo kloubů způsobené natažením, vymknutím, artritidou, modřinami nebo bolestmi zad. Tento lék se také používá k léčbě bolesti nervů (neuralgie) u lidí, kteří měli pásový opar neboli pásový opar.

Qutenza je topická forma kapsaicinu na předpis, kterou aplikuje zdravotnický pracovník. Přípravek Qutenza se používá k léčbě bolesti nervů způsobené oparem a také k léčbě bolesti nervů v nohou (periferní neuropatie) u lidí s diabetem.

Zostrix Maximum Strength Foot Pain lze také použít pro účely, které nejsou uvedeny v Průvodce bolesti nohou Zostrix s maximální silou.

Zostrix Maximum Strength Foot Pain vedlejší efekty

Vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc, pokud máte příznaky alergické reakce: kopřivka; potíže s dýcháním; otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.

Pokud máte silné pálení, bolest, otok nebo puchýře na kůži, kde jste aplikovali tento lék, omyjte si kůži a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Zostrix Maximum Strength Bolest nohou může způsobit závažné nežádoucí účinky. Přestaňte používat Zostrix Maximum Strength Foot Pain a okamžitě zavolejte svého lékaře, pokud máte:

 • silnou bolest nebo zarudnutí kůže v místě aplikace léku;
 • ztráta citu;
 • potíže s dýcháním nebo polykáním (po náhodném vdechnutí zápachu kapsaicinu nebo zaschlého zbytku).

 • Časté nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolest nebo pocit pálení, který může trvat několik hodin nebo dní (zejména po prvním použití topického kapsaicinu).

  Toto není úplný seznam mohou nastat vedlejší účinky a další. Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA-1088.

  Před odběrem Zostrix Maximum Strength Foot Pain

  Neužívejte tento přípravek, pokud jste alergický/á na chilli papričky nebo pokud jste někdy měli alergickou reakci na bolest nohou Zostrix s maximální silou.

  Sdělte svému lékaři, pokud jste někdy měli:

 • jakékoli alergie (zejména na rostliny); nebo
 • závažný zdravotní stav.
 • Pokud jste těhotná nebo kojíte, zeptejte se svého lékaře, než začnete tento přípravek používat.

  Pokud kojíte dítě, neaplikujte Zostrix Maximum Strength Foot Pain do oblasti prsou.

  Nepoužívejte tento přípravek nikomu mladšímu než 18 let bez rady lékaře.

  Související drogy

  Jak používat Zostrix Maximum Strength Foot Pain

  Používejte přesně podle pokynů na štítku nebo podle pokynů svého lékaře. Kapsaicin značky Qutenza je aplikován pouze zdravotnickým personálem a není volně prodejný.

  Neužívejte ústy. Lokální lék je určen pouze k použití na kůži.

  Kapsaicin je dostupný v různých formách, jako je krém, pleťová voda, tekutina a kožní náplast. Přečtěte si a pečlivě dodržujte všechny pokyny k použití dodané s vaším lékem. Pokud těmto pokynům nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

  Nepoužívejte přípravek Zostrix Maximum Strength Foot Pain na otevřené rány nebo na spálenou, větrem spálenou, suchou, popraskanou nebo podrážděnou pokožku. Pokud se vám tento lék dostane do očí, nosu, úst, konečníku nebo pochvy, opláchněte je vodou.

  Před aplikací přípravku Zostrix Maximum Strength Foot se ujistěte, že je vaše pokožka čistá a suchá. Bolest.

  Ihned po aplikaci přípravku Zostrix Maximum Strength Foot Pain nebo po manipulaci s lokální náplastí si umyjte ruce mýdlem a vodou. Pokud jste si aplikovali lék na ruce nebo prsty k léčbě bolesti v těchto oblastech, počkejte alespoň 30 minut, než si ruce umyjete.

  Aby se vám tento lék nedostal na prsty, použijte gumovou rukavici. lůžko, vatový tampon nebo čistý kapesníček k aplikaci léku.

  Kapsaicin může způsobit pálení, ať je aplikován kdekoli. I když se lék dostane na jiný povrch, než je vaše kůže, můžete pociťovat pálení, když se tohoto povrchu později dotknete. Tento pocit je obvykle mírný a měl by postupně slábnout s pokračujícím pravidelným používáním léku.

  Pokud je pocit pálení bolestivý nebo způsobuje vážné nepohodlí, omyjte ošetřenou oblast pokožky mýdlem a studenou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud máte silné pálení, bolest, otoky nebo puchýře.

  Nezakrývejte ošetřenou pokožku obvazem nebo nahřívacím polštářkem, což může zvýšit pocit pálení. . Kůži můžete zakrýt oděvem.

  Vyhněte se koupeli nebo sprše 1 hodinu před nebo po aplikaci kapsaicinu na pokožku. Vyhněte se také plavání nebo intenzivnímu cvičení. Teplá voda nebo pot mohou zvýšit pocit pálení způsobený kapsaicinem.

  Vyhněte se bolesti nohou Zostrix Maximum Strength v očích nebo v blízkosti nosu, kde byste ji mohli vdechnout. Pokud se dostane do některé z těchto oblastí, důkladně je opláchněte vodou.

  Také se vyvarujte kontaktu tohoto léku na kontaktní čočky, zubní protézy a další předměty, které přicházejí do styku s citlivými oblastmi vašeho těla.

  Pravidelné užívání tohoto léku může trvat až 2 týdny, než se vaše příznaky zlepší. Pro dosažení nejlepších výsledků pokračujte v užívání léku podle pokynů. K úlevě od bolesti by mělo docházet postupně, jak se látka P ve vašem těle snižuje v nervových buňkách.

  Zavolejte svého lékaře, pokud se vaše bolest nezlepší po 7 dnech užívání tohoto léku nebo pokud se vaše příznaky zhorší nebo uzdravte se a pak se za pár dní vraťte.

  Uchovávejte Zostrix Maximum Strength Foot Pain při pokojové teplotě mimo vlhkost a teplo, na místě, kde se k němu děti a domácí mazlíčci nedostanou.

  Tekutina Zostrix pro maximální sílu bolesti nohou je hořlavá. Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti ohně nebo otevřeného ohně.

  Varování

  Nepoužívejte Zostrix Maximum Strength Pain, pokud jste alergičtí na chilli papričky nebo pokud jste někdy měli alergickou reakci na Zostrix Maximum Strength Pain.

  Kapsaicin může způsobit pocit pálení všude tam, kde je aplikován. Pokud máte silné nepohodlí nebo zarudnutí kůže, omyjte ošetřenou oblast pokožky mýdlem a studenou vodou.

  Pokud máte silné pálení, bolest, otok nebo puchýře na kůži, vyhledejte ihned lékařskou pomoc kde jste aplikovali tento lék.

  Co ovlivní další léky Zostrix Maximum Strength Foot Pain

  Není pravděpodobné, že jiné léky, které užíváte perorálně nebo injekčně, budou mít vliv na topicky aplikovaný kapsaicin. Ale mnoho léků se může vzájemně ovlivňovat. Informujte každého ze svých poskytovatelů zdravotní péče o všech lécích, které užíváte, včetně léků na předpis a volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných produktů.

  Odmítnutí odpovědnosti

  Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili, že informace poskytované na webu Drugslib.com jsou přesné a aktuální -datum a úplné, ale v tomto smyslu není poskytována žádná záruka. Informace o léčivech zde uvedené mohou být časově citlivé. Informace Drugslib.com byly sestaveny pro použití zdravotnickými lékaři a spotřebiteli ve Spojených státech, a proto Drugslib.com nezaručuje, že použití mimo Spojené státy jsou vhodné, pokud není výslovně uvedeno jinak. Informace o drogách na webu Drugslib.com nepodporují léky, nediagnostikují pacienty ani nedoporučují terapii. Informace o lécích na webu Drugslib.com jsou informačním zdrojem, který má pomáhat licencovaným lékařům v péči o jejich pacienty a/nebo sloužit spotřebitelům, kteří tuto službu vnímají jako doplněk, a nikoli náhradu za odborné znalosti, dovednosti, znalosti a úsudek zdravotní péče. praktikující.

  Neexistence varování pro daný lék nebo lékovou kombinaci by v žádném případě neměla být vykládána tak, že naznačuje, že lék nebo léková kombinace je pro daného pacienta bezpečná, účinná nebo vhodná. Drugslib.com nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli aspekt zdravotní péče poskytované s pomocí informací, které poskytuje Drugslib.com. Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k pokrytí všech možných použití, pokynů, opatření, varování, lékových interakcí, alergických reakcí nebo nežádoucích účinků. Máte-li otázky týkající se léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

  Populární klíčová slova