Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night

Generieke naam: Acetaminophen, Dextromethorphan, Doxylamine, And Phenylephrine
Geneesmiddelklasse: Combinaties van de bovenste luchtwegen

Gebruik van Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night

Acetaminofen is een pijnstiller en koortsverlager.

Dextromethorfan is een hoestonderdrukker. Het beïnvloedt de hoestreflex in de hersenen die hoesten veroorzaakt.

Doxylamine is een antihistaminicum dat de effecten van natuurlijke chemische histamine in het lichaam vermindert. Histamine kan symptomen veroorzaken zoals niezen, jeuk, tranende ogen en loopneus.

Fenylephrine is een decongestivum dat de bloedvaten in de neusholtes doet krimpen. Verwijde bloedvaten kunnen een verstopte neus (verstopte neus) veroorzaken.

Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night is een combinatiegeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoofdpijn, koorts, lichaamspijn, hoesten, loopneus, niezen, jeuk en tranende ogen veroorzaakt door allergieën, verkoudheid of griep.

Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night behandelt geen hoest die wordt veroorzaakt door roken, astma of emfyseem.

Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night bijwerkingen

Zorg voor medische noodhulp als u tekenen van een allergische reactie heeft: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

In zeldzame gevallen kan paracetamol een ernstige huidreactie veroorzaken die fataal kan zijn. Dit kan zelfs gebeuren als u paracetamol in het verleden en had geen reactie. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en bel onmiddellijk uw arts als u roodheid van de huid heeft of huiduitslag die zich verspreidt en blaarvorming en vervelling veroorzaakt. Als u dit soort reactie krijgt, mag u nooit meer een geneesmiddel gebruiken dat paracetamol.

Dit geneesmiddel kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en bel onmiddellijk uw arts als u:

 • kloppende hartslag of fladderend gevoel in uw borst heeft;
 • een licht gevoel in het hoofd, alsof u flauwvalt;
 • angst, hallucinaties, angstgevoelens;
 • weinig of niet plassen;
 • bleke huid, ongewone zwakte;
 • misselijkheid, pijn in uw bovenbuik, jeuk, verlies van eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting, geelzucht (gele verkleuring van uw huid of ogen); of
 • gevaarlijk hoge bloeddruk (ernstige hoofdpijn, wazig zien, zoemen in uw oren, pijn op de borst, kortademigheid, onregelmatige hartslag, toevallen).

  Veel voorkomende bijwerkingen van Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night kunnen zijn:

 • slaperigheid;
 • constipatie, diarree, maagklachten, braken; of
 • zich rusteloos of opgewonden voelen.
 • Dit is geen volledige lijst van bijwerkingen en andere kunnen voorkomen. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night

  U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor paracetamol, dextromethorfan, doxylamine of fenylefrine.

  Gebruik dit geneesmiddel niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers zijn onder meer isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw-injectie, fenelzine, rasagiline, selegiline en tranylcypromine.

  Vraag een arts of apotheker of het veilig voor u is om dit geneesmiddel te gebruiken als u andere medische aandoeningen heeft, vooral:

 • leverziekte, cirrose, een voorgeschiedenis van alcoholisme, of als u meer dan 3 alcoholische dranken per dag drinkt;
 • hartziekte, coronaire hartziekte;
 • verstopping in uw spijsverteringskanaal (maag of darmen);
 • blaasobstructie of andere plasproblemen;
 • glaucoom;
 • feochromocytoom (tumor van de bijnier);
 • overactieve schildklier; of
 • als u kalium gebruikt (Cytra, Epiklor, K-Lyte, K-Phos, Kaon, Klor-Con, Polycitra, Urocit-K).
 • Het is niet bekend of dit medicijn schadelijk is voor een ongeboren baby. Gebruik dit geneesmiddel niet zonder advies van een arts als u zwanger bent.

  Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night kan in de moedermelk terechtkomen en kan schadelijk zijn voor een baby die borstvoeding geeft. Antihistaminica en decongestiva kunnen ook de productie van moedermelk vertragen. Gebruik dit geneesmiddel niet zonder advies van een arts als u een baby borstvoeding geeft.

  Breng medicijnen in verband

  Hoe te gebruiken Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night

  Gebruik precies zoals aangegeven op het etiket of zoals voorgeschreven door uw arts. Niet gebruiken in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Dit geneesmiddel wordt gewoonlijk slechts korte tijd ingenomen totdat uw symptomen verdwijnen.

  Neem niet meer van dit medicijn in dan wordt aanbevolen. Een overdosis paracetamol kan uw lever beschadigen of de dood veroorzaken.

  Geef dit medicijn niet aan een kind jonger dan 4 jaar oud. Vraag altijd een arts voordat u een kind een hoest- of verkoudheidsmedicijn geeft. De dood kan het gevolg zijn van misbruik van hoest- en verkoudheidsmedicijnen bij zeer jonge kinderen.

  Niet verpletteren, kauwen of breek een tablet met verlengde afgifte. Slik het geheel door. Als u de pil breekt, kan het zijn dat er te veel van het medicijn in één keer vrijkomt.

  Meet het vloeibare medicijn af met de meegeleverde doseerspuit, of met een speciale maatlepel of medicijnbekertje. Als u niet over een dosismeetapparaat beschikt, vraag dan uw apotheker om er een.

  Laat de bruistabletten in een glas water vallen (minstens 4 ounces, of een half kopje). Roer dit mengsel door en drink het geheel meteen op.

  Gebruik het niet langer dan 7 dagen achter elkaar. Stop met het innemen van het geneesmiddel en bel uw arts als u nog steeds last heeft van koorts na 3 dagen gebruik, als u na 7 dagen (of 5 dagen als u een kind behandelt) nog steeds pijn heeft, als uw symptomen verergeren, of als u huiduitslag, aanhoudende hoofdpijn of roodheid of zwelling heeft.

  Als u een operatie of medische tests nodig heeft, vertel de chirurg of arts dan van tevoren of u dit geneesmiddel de afgelopen dagen heeft gebruikt.

  Bewaren op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte. Laat vloeibare medicijnen niet bevriezen.

  Waarschuwingen

  Gebruik dit geneesmiddel niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers zijn onder meer isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw-injectie, fenelzine, rasagiline, selegiline en tranylcypromine.

  Neem niet meer van dit medicijn in dan wordt aanbevolen. Een overdosis paracetamol kan uw lever beschadigen of de dood tot gevolg hebben. Bel onmiddellijk uw arts als u last heeft van misselijkheid, pijn in uw bovenbuik, jeuk, verlies van eetlust, donkere urine, kleikleurige ontlasting of geelzucht (gele verkleuring van uw huid of ogen).

  In zeldzame gevallen kan paracetamol een ernstige huidreactie veroorzaken. Stop met het gebruik van dit geneesmiddel en bel onmiddellijk uw arts als u een roodheid van de huid heeft of huiduitslag die zich verspreidt en blaarvorming en vervelling veroorzaakt.

  Welke andere medicijnen zullen invloed hebben Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night

  Vraag een arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt of u ook andere geneesmiddelen gebruikt, waaronder geneesmiddelen op recept en zelfzorggeneesmiddelen, vitamines en kruidenproducten. Sommige geneesmiddelen kunnen bij gelijktijdig gebruik ongewenste of gevaarlijke effecten veroorzaken. Niet alle mogelijke interacties worden in deze medicatiehandleiding vermeld.

  Het gebruik van dit geneesmiddel met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan deze effecten verergeren. Vraag uw arts voordat u Tylenol Cold Plus Flu Plus Cough Night inneemt met een slaappil, verdovende pijnstillers, spierverslappers of medicijnen tegen angst, depressie of toevallen.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden