Vitabee 12

Generieke naam: Cyanocobalamin
Geneesmiddelklasse: Vitaminen

Gebruik van Vitabee 12

Cyanocobalamine-injectie wordt gebruikt om vitamine B12-tekort te behandelen of te voorkomen, veroorzaakt door de volgende aandoeningen:

 • Addisoniaanse (pernicieuze) anemie
 • Maag- of darmproblemen
 • Wormblaag
 • Alvleesklier- of darmkanker
 • Folzuurtekort.
 • Dit geneesmiddel mag alleen worden toegediend door of onder direct toezicht van uw arts.

  Vitabee 12 bijwerkingen

  Naast de noodzakelijke effecten kan een geneesmiddel ook enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, is medische hulp nodig als ze toch optreden.

  Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

  Incidentie niet bekend

 • Buik- of maagpijn
 • bloeding uit het tandvlees of de neus
 • blauwe lippen en vingernagels
 • pijn op de borst
 • hoesten
 • hoesten waarbij soms roze schuimig sputum ontstaat
 • verminderde urineproductie
 • moeilijke, snelle, luidruchtige ademhaling, soms met piepende ademhaling
 • moeite met slikken
 • verwijde nekaders
 • duizeligheid
 • extreme vermoeidheid
 • oogpijn
 • snelle hartslag
 • hoofdpijn
 • netelroos, jeuk of huiduitslag
 • toegenomen zweten
 • onregelmatige ademhaling
 • onregelmatige hartslag
 • bleke huid
 • wallen of zwelling van de oogleden of rond de ogen, gezicht, lippen of tong
 • oorsuizen
 • zwelling van het gezicht, vingers, voeten of onderbenen
 • beklemmend gevoel op de borst
 • ongebruikelijke vermoeidheid of zwakte
 • gewichtstoename
 • Er kunnen zich bijwerkingen voordoen die doorgaans geen medische aandacht behoeven. Deze bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener u mogelijk vertellen hoe u sommige van deze bijwerkingen kunt voorkomen of verminderen. Neem contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk is, of als u er vragen over heeft:

  Voorkomen niet bekend

 • Diarree
 • huiduitslag met een algemene ziekte
 • Andere bijwerkingen die niet in de lijst staan, kunnen bij sommige patiënten ook voorkomen. Als u andere bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Vitabee 12

  Bij de beslissing om een ​​medicijn te gebruiken, moeten de risico's van het gebruik van het medicijn worden afgewogen tegen de goede werking ervan. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit geneesmiddel moet rekening worden gehouden met het volgende:

  Allergieën

  Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie op dit geneesmiddel of op andere geneesmiddelen heeft gehad. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft, zoals voor voedingsmiddelen, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Voor producten zonder recept dient u het etiket of de ingrediënten op de verpakking zorgvuldig te lezen.

  Pediatrisch

  De normale dagelijkse behoefte aan vitamine B12 varieert afhankelijk van de leeftijd.

  Geriatrisch

  Er is geen informatie beschikbaar over de relatie tussen leeftijd en de effecten van cyanocobalamine-injectie bij geriatrische patiënten.

  Borstvoeding

  Uit onderzoek bij vrouwen blijkt dat dit medicijn een minimaal risico voor het kind met zich meebrengt als het wordt gebruikt tijdens de borstvoeding.

  Interacties met medicijnen

  Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen wil uw arts mogelijk de dosis wijzigen of kunnen andere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer u dit geneesmiddel krijgt, is het vooral belangrijk dat uw arts of verpleegkundige weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

  Het gebruik van dit geneesmiddel in combinatie met een van de volgende geneesmiddelen kan een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan voor u de beste behandeling zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis veranderen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Chloormphenicol
 • Omeprazol
 • Interacties met voedsel/tabak/alcohol

  Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek met uw zorgverlener het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

  Andere medische problemen

  De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit geneesmiddel beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts op de hoogte stelt als u andere medische problemen heeft, vooral:

 • Allergie voor kobalt—Mag niet worden gebruikt bij patiënten met deze aandoening.
 • Nierziekte – Wees voorzichtig. Kan het risico op ernstigere bijwerkingen vergroten.
 • Megaloblastaire bloedarmoede, ernstig – Kan het risico op hypokaliëmie verhogen.
 • Breng medicijnen in verband

  Hoe te gebruiken Vitabee 12

  Een verpleegkundige of een andere opgeleide zorgverlener zal u dit geneesmiddel toedienen. Dit geneesmiddel wordt toegediend via een injectie in een spier.

  Als u dit geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van vitamine B12-tekort veroorzaakt door pernicieuze anemie, moet u het geneesmiddel de rest van uw leven gebruiken.

  Vertel het uw arts als u een vegetarisch dieet volgt.

  Waarschuwingen

  Het is heel belangrijk dat uw arts tijdens regelmatige bezoeken de voortgang van u of uw kind controleert. Hierdoor kan uw arts zien of het geneesmiddel goed werkt. Bloed- en andere laboratoriumtests kunnen nodig zijn om te controleren op ongewenste effecten.

  Gebruik geen andere geneesmiddelen tenzij dit met uw arts is besproken. Dit omvat zowel receptplichtige als niet-voorgeschreven medicijnen (over-the-counter [OTC]) en kruiden- of vitaminesupplementen.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden