Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

ชื่อสามัญ: Biotin (oral)
ชั้นยา: วิตามิน

การใช้งานของ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy หรือที่เรียกว่าวิตามินบี 7 เป็นวิตามินบีรูปแบบหนึ่งที่พบในอาหาร Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ช่วยให้ร่างกายสลายไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนให้เป็นพลังงาน

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy น่าจะมีประสิทธิภาพในการแพทย์ทางเลือก โดยเป็นการช่วยในการรักษาหรือป้องกัน Vitafusion Biotin Extra ในระดับต่ำ เหนียวเหนียว. Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ในระดับต่ำอาจเกิดจากการขาดสารอาหาร น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว การให้อาหารทางสายยางเป็นเวลานาน และสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ยังใช้เพื่อรักษาอาการของ หลายเส้นโลหิตตีบ (MS) และ seborrhea (ในทารก) อย่างไรก็ตาม การวิจัยแสดงให้เห็นว่า Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy อาจไม่ได้ผลดีในการรักษาอาการเหล่านี้

การใช้งานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์จากการวิจัย ได้แก่ การรักษาเล็บเปราะ ผมร่วง เบาหวาน ปวดเส้นประสาท อาการซึมเศร้า และ เงื่อนไขอื่นๆ

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy อาจใช้ร่วมกับวิตามินอื่นๆ ในผู้ใหญ่และเด็กเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้

ไม่แน่ใจว่า Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคใดๆ การใช้ยาของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับการอนุมัติจาก FDA ไม่ควรใช้ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy แทนยาที่แพทย์สั่งจ่าย

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy มักขายเป็นอาหารเสริมสมุนไพร ไม่มีมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการควบคุมสำหรับสารประกอบสมุนไพรหลายชนิด และพบว่าอาหารเสริมบางชนิดที่จำหน่ายในตลาดมีการปนเปื้อนด้วยโลหะที่เป็นพิษหรือยาอื่นๆ ควรซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร/สุขภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์นี้

Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ผลข้างเคียง

รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้: ลมพิษ หายใจลำบาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอบวม

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย อาจรวมถึงอาการท้องเสียหรือปัญหาทางเดินหายใจ

นี่ไม่ใช่รายการผลข้างเคียงทั้งหมดและอาจเกิดอาการอื่น ๆ ได้ โทรปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง คุณสามารถรายงานผลข้างเคียงต่อ FDA ได้ที่ 1-800-FDA-1088

ก่อนรับประทาน Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

คุณไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณแพ้ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

ก่อนที่จะใช้ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy โปรดปรึกษาผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ความต้องการขนาดยาของคุณอาจแตกต่างกันหากคุณ:

 • มีภาวะขาดเอนไซม์ที่เรียกว่า Vitafusion Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy Extra Strength Gummyidase;
 • ควัน; หรือ
 • โรคไต (หรือหากคุณกำลังฟอกไต)
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

  อย่าให้สมุนไพร/อาหารเสริมสุขภาพใดๆ แก่เด็กโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

  เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

  คำเตือน

  ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดบนฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แจ้งผู้ให้บริการดูแลสุขภาพแต่ละรายของคุณเกี่ยวกับสภาวะทางการแพทย์ อาการแพ้ และยาทั้งหมดที่คุณใช้

  ยาตัวอื่นจะส่งผลต่ออะไร Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy

  การใช้ยาบางชนิดสามารถลดระดับเลือดของ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ของคุณได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อความต้องการขนาดยา Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ของคุณ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy ร่วมกับยาอื่นๆ โดยเฉพาะ:

 • Carbamazepine;
 • ฟีโนบาร์บาร์บิทัล;
 • ฟีนิโทอิน; หรือ
 • primidone.
 • รายการนี้ไม่สมบูรณ์ ยาอื่นๆ อาจส่งผลต่อ Vitafusion Biotin Extra Strength Gummy รวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การโต้ตอบกับยาที่เป็นไปได้ทั้งหมดไม่ได้ระบุไว้ที่นี่

  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้โดย Drugslib.com นั้นถูกต้อง ทันสมัย -วันที่และเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว ข้อมูลยาเสพติดที่มีอยู่นี้อาจจะเป็นเวลาที่สำคัญ. ข้อมูล Drugslib.com ได้รับการรวบรวมเพื่อใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น Drugslib.com จึงไม่รับประกันว่าการใช้นอกสหรัฐอเมริกามีความเหมาะสม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ข้อมูลยาของ Drugslib.com ไม่ได้สนับสนุนยา วินิจฉัยผู้ป่วย หรือแนะนำการบำบัด ข้อมูลยาของ Drugslib.com เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาตในการดูแลผู้ป่วยของตน และ/หรือเพื่อให้บริการลูกค้าที่ดูบริการนี้เป็นส่วนเสริมและไม่ใช่สิ่งทดแทนความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความรู้ และการตัดสินด้านการดูแลสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงาน

  การไม่มีคำเตือนสำหรับยาหรือยาผสมใด ๆ ไม่ควรตีความเพื่อบ่งชี้ว่ายาหรือยาผสมนั้นปลอดภัย มีประสิทธิผล หรือเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง Drugslib.com ไม่รับผิดชอบต่อแง่มุมใดๆ ของการดูแลสุขภาพที่ดำเนินการโดยได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลที่ Drugslib.com มอบให้ ข้อมูลในที่นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมถึงการใช้ คำแนะนำ ข้อควรระวัง คำเตือน ปฏิกิริยาระหว่างยา ปฏิกิริยาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้ โปรดตรวจสอบกับแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ

  คำสำคัญยอดนิยม