Zoster vaccine, live

Genel isim: Zoster Vaccine, Live
İlaç sınıfı: Viral aşılar

Kullanımı Zoster vaccine, live

Canlı Zoster aşısı, 50 yaş ve üzeri hastalarda herpes zoster'ı (zona) önlemek için kullanılır.

Bu aşı yalnızca doktorunuz veya diğer yetkili sağlık uzmanınız tarafından veya onun gözetimi altında uygulanmalıdır.

Zoster vaccine, live yan etkiler

Bir ilaç, gerekli etkilerinin yanı sıra bazı istenmeyen etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerin tümü ortaya çıkmasa da ortaya çıktıklarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın:

Daha az yaygın

 • Deri altında kan toplanması, derin, koyu mor morluk, kaşıntı, ağrı, kızarıklık, şişlik veya enjeksiyon bölgesinde sert bir şişlik
 • İnsidans bilinmiyor

 • Bulanık görme
 • renk görmede değişiklik
 • öksürük
 • geceleri görmede zorluk
 • yutma güçlüğü
 • baş dönmesi
 • göz kızarıklığı
 • hızlı kalp atışı
 • ateş
 • kurdeşen, kaşıntı, deri döküntüsü
 • gözlerin güneş ışığına karşı artan duyarlılığı
 • göz çevresinde ağrı
 • vücudun gövdesinde ağrılı kabarcıklar
 • şişlik göz kapaklarının veya göz çevresinin, yüzün, dudakların veya dilin şişmesi
 • boyun, koltuk altı veya kasıktaki lenf bezlerinin geçici olarak şişmesi, ağrıması veya hassaslaşması
 • kasık bölgesinde gerginlik göğüs
 • olağandışı yorgunluk veya halsizlik
 • görme kaybı
 • Genellikle tıbbi müdahale gerektirmeyen bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Vücudunuz ilaca alıştıkça bu yan etkiler tedavi sırasında ortadan kalkabilir. Ayrıca sağlık uzmanınız size bu yan etkilerden bazılarını önlemenin veya azaltmanın yollarını anlatabilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birinin devam etmesi veya rahatsız edici olması durumunda ya da bunlarla ilgili sorularınız varsa sağlık uzmanınıza danışın:

  Daha az yaygın

 • Baş ağrısı
 • Görülme sıklığı bilinmiyor

 • Hareket etme zorluğu
 • eklem ağrısı veya şişmesi
 • kas ağrısı, kramp, ağrı veya sertlik
 • mide bulantısı
 • Bazı hastalarda listelenmeyen diğer yan etkiler de ortaya çıkabilir. Başka bir etki fark ederseniz sağlık uzmanınıza danışın.

  Yan etkilerle ilgili tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088 numaralı telefondan FDA'ya bildirebilirsiniz.

  Almadan önce Zoster vaccine, live

  Bir aşıyı kullanmaya karar verirken, aşıyı almanın riskleri ile sağlayacağı faydalar karşılaştırılmalıdır. Bu sizin ve doktorunuzun vereceği bir karardır. Bu aşı için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

  Alerjiler

  Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirdiyseniz doktorunuza bildirin. Ayrıca gıdalara, boyalara, koruyucu maddelere veya hayvanlara karşı alerjiniz varsa sağlık uzmanınıza da söyleyin. Reçetesiz ürünler için etiketi veya paket içeriğini dikkatlice okuyun.

  Pediatrik

  Çocuklarda kullanımı endike değildir.

  Geriatrik

  Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda zoster aşısının yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik sorunları ortaya koymamıştır.

  Emzirme

  Kadınlarda emzirme sırasında bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemeye yönelik yeterli çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce potansiyel yararları potansiyel risklere karşı tartın.

  İlaçlarla Etkileşimler

  Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması gerekirken bazı durumlarda etkileşim olsa bile iki farklı ilacın bir arada kullanılması söz konusu olabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler alınması gerekebilir. Bu aşıyı alırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık uzmanınızın bilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler potansiyel önemlerine göre seçilmiştir ve her şeyi kapsamaları gerekmez.

  Bu aşının aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle alınması önerilmez. Doktorunuz bu aşıyı kullanmamaya veya kullandığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

 • Alemtuzumab
 • Bendamustine
 • Bortezomib
 • Bosutinib
 • Kabazitaxel
 • Kapesitabin
 • Karboplatin
 • Karfilzomib
 • Karmustin
 • Klorambusil
 • Sisplatin
 • Kladribin
 • Klofarabin
 • Siklofosfamid
 • Sitarabin
 • Sitarabin Lipozom
 • Dakarbazin
 • Dasatinib
 • Daunorubisin
 • Daunorubisin Sitrat Lipozom
 • Daunorubisin Lipozom
 • Deflazacort
 • Dosetaksel
 • Doksorubisin
 • Epirubisin
 • Etoposid
 • Fludarabin
 • Florourasil
 • Gemsitabin
 • Gemtuzumab Ozogamisin
 • Hidroksiüre
 • İdarubisin
 • İfosfamid
 • İmatinib
 • İnterferon Alfa
 • İrinotekan
 • İrinotekan
 • İmatinib
 • İnterferon Alfa
 • İrinotekan
 • İmatinib
 • İmatinib
 • İnterferon Alfa
 • İrinotekan
 • İrinotekan li>
 • İrinotekan Lipozom
 • Lomustin
 • Mekloretamin
 • Melfalan
 • Merkaptopürin
 • Metotreksat
 • Mitomisin
 • Mitoksantron
 • Nelarabin
 • Nilotinib
 • Ofatumumab
 • Okzaliplatin
 • Paklitaksel
 • Paklitaksel Proteine ​​Bağlı
 • Pemetrexed
 • Pentostatin
 • Ponatinib
 • Prokarbazin
 • Rituximab
 • Temozolomid
 • Teniposide
 • Tiyotepa
 • Topotekan
 • Tositumomab
 • Vinblastin
 • Vinorelbin
 • Bu aşının aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle alınması genellikle önerilmez, ancak bazı durumlarda gerekli olabilir. Her iki ilaç birlikte reçete ediliyorsa doktorunuz, ilaçlardan birinin veya her ikisinin dozunu veya ne sıklıkla kullandığınızı değiştirebilir.

 • Adalimumab
 • Anifrolumab-fnia
 • Ansuvimab-zykl
 • Antitimosit Globulin Tavşan
 • Atoltivimab
 • Axicabtagene Ciloleucel
 • Azathioprine
 • Baricitinib
 • Belatacept
 • Betibeglogene Autotemcel
 • Bimekizumab-bakx
 • Brexucabtagene Autoleucel
 • Brodalumab
 • Canakinumab
 • Certolizumab Pegol
 • Siklosporin
 • Deucravacitinib
 • Dupilumab
 • Efgartigimod Alfa-fcab
 • Elivaldogene Autotemcel
 • Emapalumab-lzsg
 • Etanercept
 • Etrasimod
 • Everolimus
 • Fingolimod
 • Golimumab
 • Guselkumab
 • Hyalüronidaz
 • İmmun Globulin
 • İnebilizumab-cdon
 • İnfliximab
 • Ixekizumab
 • Leflunomid
 • Leniolisib
 • Mirikizumab-mrkz
 • Mikofenolik Asit
 • Ocrelizumab
 • Ozanimod
 • Pnömokok Aşısı Polivalan
 • Ponesimod
 • Rilonacept
 • Risankizumab -rzaa
 • Ritlecitinib
 • Rozanolixizumab-noli
 • Sarilumab
 • Satralizumab-mwge
 • Secukinumab
 • Siponimod
 • Sirolimus
 • Spesolimab-sbzo
 • Takrolimus
 • Teplizumab-mzwv
 • Teriflunomid
 • li>
 • Tildrakizumab-asmn
 • Tocilizumab
 • Tofacitinib
 • Trabectedin
 • Tralokinumab-ldrm
 • Ublituximab -xiiy
 • Upadacitinib
 • Ustekinumab
 • Valoktokogen Roxaparvovec-rvox
 • Vamorolon
 • Voklosporin
 • Bu aşıyı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle almak belirli yan etkilerde artış riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın da kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte reçete ediliyorsa doktorunuz, ilaçlardan birinin veya her ikisinin dozunu veya ne sıklıkla kullandığınızı değiştirebilir.

 • Abatacept
 • Sitomegalovirüs Bağışıklık Globulini, İnsan
 • Hepatit B Bağışıklık Globulini
 • Kuduz Bağışıklık Globulini
 • Solunum Sinsityal Virüsü Bağışıklık Globulini, İnsan
 • Tetanoz Bağışıklık Globulini
 • Vaccinia Bağışıklık Globulini, İnsan
 • Varicella-Zoster Bağışıklık Globulini
 • Etkileşimler Yiyecek/Tütün/Alkol ile

  Etkileşimler meydana gelebileceğinden, belirli ilaçlar yiyecek yeme veya belirli yiyecek türlerini yeme sırasında veya buna yakın bir zamanda kullanılmamalıdır. Bazı ilaçlarla birlikte alkol veya tütün kullanılması da etkileşimlerin oluşmasına neden olabilir. İlacınızın yiyecek, alkol veya tütünle birlikte kullanılması konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

  Diğer Tıbbi Sorunlar

  Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu aşının kullanımını etkileyebilir. Başta aşağıdakiler olmak üzere başka tıbbi sorunlarınız varsa mutlaka doktorunuza bildirin:

 • Jelatin veya neomisin alerjisi,
 • Kemik iliği kanseri veya
 • HIV/AIDS enfeksiyonu veya
 • Ateşli hastalık veya< geçmişi /li>
 • Bağışıklık eksikliği durumu, birincil veya edinilmiş, geçmişi veya
 • Lösemi (kan kanseri) veya
 • Lenfoma (bağışıklık sistemi kanseri) veya
 • Tüberküloz, aktif ve tedavi edilmemiş—Bu rahatsızlıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • İlaçları ilişkilendirin

  Nasıl kullanılır Zoster vaccine, live

  Bir hemşire veya eğitimli başka bir sağlık uzmanı size bu aşıyı yapacaktır. Cildinizin altına (genellikle üst kola) iğne olarak verilir.

  Zostavax® aldıktan en az 4 hafta sonra başka aşılar (örneğin, Pneumovax® 23 pnömokok aşısı) alabilirsiniz.

  Uyarılar

  Bu aşının düzgün çalıştığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi önemlidir.

  Zoster aşısı olduktan sonra 3 ay boyunca hamile kalmayın. Bu aşının hamilelik sırasında sorunlara neden olma ihtimali vardır. Hamile kaldığınızı düşünüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.

  Bağışıklık sistemini zayıflatan bir ilaç kullanıyorsanız (örneğin kanser ilacı veya steroid ilacı) bu aşıyı yaptırmamalısınız.

  Bu aşı, anafilaksi adı verilen, yaşamı tehdit edebilen ve acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu aşıyı aldıktan sonra kızarıklık, kaşıntı, ses kısıklığı, nefes almada zorluk, yutma güçlüğü veya ellerinizde, yüzünüzde veya ağzınızda herhangi bir şişlik varsa hemen doktorunuza bildirin.

  Bu aşıyı aldıktan sonra virüsü başkalarına (suçiçeği geçirmemiş hamile kadınlar veya bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar dahil) aktarabilirsiniz. Endişeleriniz varsa doktorunuzla konuşun.

  Doktorunuzla görüşmediğiniz sürece başka ilaçlar almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz (reçetesiz [OTC]) ilaçlar ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

  Sorumluluk reddi beyanı

  Drugslib.com tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmiştir. -tarihli ve eksiksizdir ancak bu konuda hiçbir garanti verilmemektedir. Burada yer alan ilaç bilgileri zamana duyarlı olabilir. Drugslib.com bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık uygulayıcıları ve tüketiciler tarafından kullanılmak üzere derlenmiştir ve bu nedenle Drugslib.com, aksi özellikle belirtilmediği sürece Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanımların uygun olduğunu garanti etmez. Drugslib.com'un ilaç bilgileri ilaçları onaylamaz, hastalara teşhis koymaz veya tedavi önermez. Drugslib.com'un ilaç bilgileri, lisanslı sağlık uygulayıcılarına hastalarıyla ilgilenme konusunda yardımcı olmak ve/veya bu hizmeti görüntüleyen tüketicilere sağlık hizmetinin uzmanlığı, becerisi, bilgisi ve muhakemesi yerine değil, tamamlayıcı olarak hizmet etmek için tasarlanmış bir bilgi kaynağıdır. uygulayıcılar.

  Belirli bir ilaç veya ilaç kombinasyonu için bir uyarının bulunmaması, hiçbir şekilde ilacın veya ilaç kombinasyonunun herhangi bir hasta için güvenli, etkili veya uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Drugslib.com, Drugslib.com'un sağladığı bilgilerin yardımıyla uygulanan sağlık hizmetlerinin herhangi bir yönüne ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgilerin olası tüm kullanımları, talimatları, önlemleri, uyarıları, ilaç etkileşimlerini, alerjik reaksiyonları veya olumsuz etkileri kapsaması amaçlanmamıştır. Aldığınız ilaçlarla ilgili sorularınız varsa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza danışın.

  Popüler Anahtar Kelimeler