Zoster vaccine, live

Generieke naam: Zoster Vaccine, Live
Geneesmiddelklasse: Virale vaccins

Gebruik van Zoster vaccine, live

Zoster-vaccin, levend, wordt gebruikt om herpes zoster (gordelroos) te voorkomen bij patiënten van 50 jaar en ouder.

Dit vaccin mag alleen worden toegediend door of onder toezicht van uw arts of een andere bevoegde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Zoster vaccine, live bijwerkingen

Naast de noodzakelijke effecten kan een geneesmiddel ook enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, is medische hulp nodig als ze toch optreden.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Minder vaak voorkomend

 • Ophoping van bloed onder de huid, een diepe, donkerpaarse blauwe plek, jeuk, pijn, roodheid, zwelling of een harde knobbel op de injectieplaats
 • Voorkomen niet bekend

 • Wazig zien
 • verandering in kleurenzien
 • hoesten
 • moeite met zien 's nachts
 • moeite met slikken
 • duizeligheid
 • rode ogen
 • snelle hartslag
 • koorts
 • netelroos, jeuk, huiduitslag
 • verhoogde gevoeligheid van de ogen voor zonlicht
 • pijn rond de ogen
 • pijnlijke blaren op de romp van het lichaam
 • wallen of zwelling van de oogleden of rond de ogen, gezicht, lippen of tong
 • tijdelijk gezwollen, pijnlijke of gevoelige lymfeklieren in de nek, oksel of liezen
 • beklemmend gevoel in de borst
 • ongebruikelijke vermoeidheid of zwakte
 • verlies van het gezichtsvermogen
 • Er kunnen zich bijwerkingen voordoen die gewoonlijk geen medische aandacht behoeven. Deze bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener u mogelijk vertellen hoe u sommige van deze bijwerkingen kunt voorkomen of verminderen. Neem contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk is, of als u er vragen over heeft:

  Minder vaak

 • Hoofdpijn
 • Voorkomen niet bekend

 • Moeite met bewegen
 • gewrichtspijn of zwelling
 • spierpijn, kramp, pijn of stijfheid
 • misselijkheid
 • Andere bijwerkingen die niet in de lijst staan, kunnen bij sommige patiënten ook optreden. Als u andere bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Zoster vaccine, live

  Bij de beslissing om een ​​vaccin te gebruiken, moeten de risico's van het nemen van het vaccin worden afgewogen tegen het goede dat het zal opleveren. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit vaccin moet rekening worden gehouden met het volgende:

  Allergieën

  Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie op dit geneesmiddel of op andere geneesmiddelen heeft gehad. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft, zoals voor voedingsmiddelen, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Voor producten zonder recept dient u het etiket of de ingrediënten op de verpakking zorgvuldig te lezen.

  Pediatrisch

  Gebruik is niet geïndiceerd bij kinderen.

  Geriatrisch

  Tot nu toe uitgevoerde passende onderzoeken hebben geen geriatrische specifieke problemen aangetoond die de bruikbaarheid van het zostervaccin bij ouderen zouden beperken.

  Borstvoeding

  Er zijn geen adequate onderzoeken bij vrouwen om het risico op zuigelingen vast te stellen bij gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen af ​​tegen de potentiële risico's voordat u dit medicijn gebruikt terwijl u borstvoeding geeft.

  Interacties met medicijnen

  Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen wil uw arts mogelijk de dosis wijzigen of kunnen andere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer u dit vaccin krijgt, is het vooral belangrijk dat uw arts of verpleegkundige weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

  Het wordt niet aanbevolen om dit vaccin samen met een van de volgende geneesmiddelen te krijgen. Uw arts kan besluiten dit vaccin niet te gebruiken of een aantal andere geneesmiddelen die u gebruikt te veranderen.

 • Alemtuzumab
 • Bendamustine
 • Bortezomib
 • Bosutinib
 • Cabazitaxel
 • Capecitabine
 • Carboplatine
 • Carfilzomib
 • Carmustine
 • Chloorambucil
 • Cisplatine
 • Cladribine
 • Clofarabine
 • Cyclofosfamide
 • Cytarabine
 • Cytarabine Liposoom
 • Dacarbazine
 • Dasatinib
 • Daunorubicine
 • Daunorubicine Citraat Liposoom
 • Daunorubicine Liposoom
 • Deflazacort
 • Docetaxel
 • Doxorubicine
 • Epirubicine
 • Etoposide
 • Fludarabine
 • Fluorouracil
 • Gemcitabine
 • Gemtuzumab Ozogamicin
 • ul>
 • Hydroxyureum
 • Idarubicine
 • Ifosfamide
 • Imatinib
 • Interferon Alfa
 • Irinotecan
 • li>
 • Irinotecan liposoom
 • Lomustine
 • Mechloorethamine
 • Melphalan
 • Mercaptopurine
 • Methotrexaat
 • Mitomycine
 • Mitoxantron
 • Nelarabine
 • Nilotinib
 • Ofatumumab
 • Oxaliplatine
 • Paclitaxel
 • Paclitaxel Eiwitgebonden
 • Pemetrexed
 • Pentostatine
 • Ponatinib
 • Procarbazine
 • Rituximab
 • Temozolomide
 • Teniposide
 • Thiotepa
 • Topotecan
 • Tositumomab
 • Vinblastine
 • Vinorelbine
 • Het wordt doorgaans niet aanbevolen om dit vaccin samen met een van de volgende geneesmiddelen te krijgen, maar kan in sommige gevallen wel nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis veranderen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Adalimumab
 • Anifrolumab-fnia
 • Ansuvimab-zykl
 • Antithymocytglobuline Konijn
 • Atoltivimab
 • Axicabtagene Ciloleucel
 • Azathioprine
 • Baricitinib
 • Belatacept
 • Betibeglogene Autotemcel
 • Bimekizumab-bkzx
 • Brexucabtagene Autoleucel
 • Brodalumab
 • Canakinumab
 • Certolizumab Pegol
 • Cyclosporine
 • Deucravacitinib
 • Dupilumab
 • Efgartigimod Alfa-fcab
 • Elivaldogene Autotemcel
 • Emapalumab-lzsg
 • Etanercept
 • Etrasimod
 • Everolimus
 • Fingolimod
 • Golimumab
 • Guselkumab
 • Hyaluronidase
 • Immuun Globuline
 • Inebilizumab-cdon
 • Infliximab
 • Ixekizumab
 • Leflunomide
 • Leniolisib
 • Mirikizumab-mrkz
 • Mycofenolzuur
 • Ocrelizumab
 • Ozanimod
 • Polyvalent pneumokokkenvaccin
 • Ponesimod
 • Rilonacept
 • Risankizumab -rzaa
 • Ritlecitinib
 • Rozanolixizumab-noli
 • Sarilumab
 • Satralizumab-mwge
 • Secukinumab
 • Siponimod
 • Sirolimus
 • Spesolimab-sbzo
 • Tacrolimus
 • Teplizumab-mzwv
 • Teriflunomide
 • li>
 • Tildrakizumab-asmn
 • Tocilizumab
 • Tofacitinib
 • Trabectedine
 • Tralokinumab-ldrm
 • Ublituximab -xiiy
 • Upadacitinib
 • Ustekinumab
 • Valoctocogene Roxaparvovec-rvox
 • Vamorolone
 • Voclosporine
 • Als u dit vaccin samen met een van de volgende geneesmiddelen krijgt, kan dit een verhoogd risico op bepaalde bijwerkingen veroorzaken, maar het gebruik van beide geneesmiddelen kan voor u de beste behandeling zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis veranderen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Abatacept
 • Cytomegalovirus-immuunglobuline, menselijk
 • Hepatitis B-immuunglobuline
 • Rabiësimmuunglobuline
 • Respiratoir syncytieel virus Immuunglobuline, menselijk
 • Tetanus immuunglobuline
 • Vaccinia immuunglobuline, menselijk
 • Varicella-Zoster immuunglobuline
 • Interacties met voedsel/tabak/alcohol

  Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek met uw zorgverlener het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

  Andere medische problemen

  De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit vaccin beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts op de hoogte stelt als u andere medische problemen heeft, vooral:

 • Allergie voor gelatine of neomycine, voorgeschiedenis van of
 • Beenmergkanker of
 • HIV/AIDS-infectie of
 • Ziekte met koorts of
 • Immuundeficiëntie, primair of verworven, geschiedenis van of
 • Leukemie (bloedkanker) of
 • Lymfoom (kanker van het immuunsysteem) of
 • Tuberculose, actief en onbehandeld – Mag niet worden gebruikt bij patiënten met deze aandoeningen.
 • Breng medicijnen in verband

  Hoe te gebruiken Zoster vaccine, live

  Een verpleegkundige of een andere opgeleide zorgverlener zal u dit vaccin toedienen. Het wordt toegediend als injectie onder uw huid (meestal in de bovenarm).

  U kunt ten minste 4 weken na ontvangst van Zostavax® andere vaccins krijgen (bijv. Pneumovax® 23 pneumokokkenvaccin).

  Waarschuwingen

  Het is belangrijk dat uw arts uw voortgang controleert om er zeker van te zijn dat dit vaccin goed werkt en om te controleren op ongewenste effecten.

  Word niet zwanger gedurende 3 maanden na ontvangst van het zostervaccin. Er bestaat een kans dat dit vaccin problemen veroorzaakt tijdens de zwangerschap. Als u denkt dat u zwanger bent geworden, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

  U mag dit vaccin niet krijgen als u geneesmiddelen gebruikt die het immuunsysteem verzwakken (bijvoorbeeld geneesmiddelen tegen kanker of steroïden).

  Dit vaccin kan een ernstige allergische reactie veroorzaken, anafylaxie genaamd, die levensbedreigend kan zijn en onmiddellijke medische aandacht vereist. Vertel het uw arts onmiddellijk als u huiduitslag, jeuk, heesheid, moeite met ademhalen, moeite met slikken of zwelling van uw handen, gezicht of mond krijgt nadat u dit vaccin heeft gekregen.

  U kunt het virus mogelijk doorgeven aan andere mensen (waaronder zwangere vrouwen die geen waterpokken hebben gehad of patiënten met een zwak immuunsysteem) nadat u dit vaccin heeft gekregen. Neem contact op met uw arts als u zich zorgen maakt.

  Gebruik geen andere geneesmiddelen tenzij dit met uw arts is besproken. Dit omvat zowel receptplichtige als niet-voorgeschreven medicijnen (over-the-counter [OTC]) en kruiden- of vitaminesupplementen.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden