Zoster vaccine recombinant, adjuvanted

Generieke naam: Zoster Vaccine Recombinant, Adjuvanted
Geneesmiddelklasse: Virale vaccins

Gebruik van Zoster vaccine recombinant, adjuvanted

Zoster-vaccin, recombinant, met adjuvans wordt gebruikt om herpes zoster (gordelroos) bij volwassenen te voorkomen.

Dit vaccin moet worden toegediend door of onder direct toezicht van uw arts.

Zoster vaccine recombinant, adjuvanted bijwerkingen

Naast de noodzakelijke effecten kan een geneesmiddel ook enkele ongewenste effecten veroorzaken. Hoewel niet al deze bijwerkingen kunnen optreden, is medische hulp nodig als ze toch optreden.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

Zeldzaam

 • Gewrichtspijn aan de enkel, knie of grote teen
 • blindheid
 • wazig zicht
 • verminderd zicht
 • oogpijn
 • koorts hoger dan 39 graden Celsius
 • gewrichtsstijfheid of zwelling
 • pijn in de onderrug of zijkant
 • gezwollen, pijnlijk, of gevoelige lymfeklieren in de nek, oksel of lies
 • Voorkomen niet bekend

 • Netelroos, striemen of jeuk
 • onvermogen om de armen en benen te bewegen
 • grote, bijenkorfachtige zwelling op het gezicht, oogleden, lippen, tong, keel, handen, benen, voeten of geslachtsorganen
 • roodheid van de huid
 • Plotselinge gevoelloosheid en zwakte in de armen en benen
 • Er kunnen zich bijwerkingen voordoen die gewoonlijk geen medische aandacht behoeven. Deze bijwerkingen kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aanpast aan het geneesmiddel. Ook kan uw zorgverlener u mogelijk vertellen hoe u sommige van deze bijwerkingen kunt voorkomen of verminderen. Neem contact op met uw zorgverlener als een van de volgende bijwerkingen aanhoudt of hinderlijk is, of als u er vragen over heeft:

  Vaak voorkomend

 • Diarree
 • moeite met bewegen
 • koorts
 • hoofdpijn
 • spierpijn, krampen, pijn of stijfheid
 • misselijkheid
 • pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats
 • rillen
 • maagpijn
 • ongewone vermoeidheid of zwakte
 • braken
 • Minder vaak

 • Koude rillingen
 • duizeligheid
 • algemeen gevoel van ongemak of ziekte
 • jeuk op de injectieplaats
 • Bij sommige patiënten kunnen ook andere bijwerkingen optreden die niet in de lijst staan. Als u andere bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw zorgverlener.

  Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

  Voordat u neemt Zoster vaccine recombinant, adjuvanted

  Bij de beslissing om een ​​vaccin te gebruiken, moeten de risico's van het nemen van het vaccin worden afgewogen tegen het goede dat het zal opleveren. Dit is een beslissing die u en uw arts zullen nemen. Voor dit vaccin moet rekening worden gehouden met het volgende:

  Allergieën

  Vertel het uw arts als u ooit een ongebruikelijke of allergische reactie op dit geneesmiddel of op andere geneesmiddelen heeft gehad. Vertel uw zorgverlener ook als u andere soorten allergieën heeft, zoals voor voedingsmiddelen, kleurstoffen, conserveermiddelen of dieren. Voor producten zonder recept dient u het etiket of de ingrediënten op de verpakking zorgvuldig te lezen.

  Pediatrisch

  Er zijn geen passende onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen leeftijd en de effecten van het zostervaccin bij pediatrische patiënten. De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld.

  Geriatrisch

  Tot nu toe uitgevoerde passende onderzoeken hebben geen geriatrische specifieke problemen aangetoond die de bruikbaarheid van het zostervaccin bij ouderen zouden beperken.

  Borstvoeding

  Er zijn geen adequate onderzoeken bij vrouwen om het risico op zuigelingen vast te stellen bij gebruik van dit medicijn tijdens de borstvoeding. Weeg de potentiële voordelen af ​​tegen de potentiële risico's voordat u dit medicijn gebruikt terwijl u borstvoeding geeft.

  Interacties met medicijnen

  Hoewel bepaalde geneesmiddelen helemaal niet samen mogen worden gebruikt, kunnen in andere gevallen twee verschillende geneesmiddelen samen worden gebruikt, zelfs als er een interactie kan optreden. In deze gevallen wil uw arts mogelijk de dosis wijzigen of kunnen andere voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. Wanneer u dit vaccin krijgt, is het vooral belangrijk dat uw arts of verpleegkundige weet of u een van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt. De volgende interacties zijn geselecteerd op basis van hun potentiële betekenis en zijn niet noodzakelijk allesomvattend.

  Het wordt doorgaans niet aanbevolen om dit vaccin samen met een van de volgende geneesmiddelen te krijgen, maar kan in sommige gevallen wel nodig zijn. Als beide geneesmiddelen samen worden voorgeschreven, kan uw arts de dosis veranderen of hoe vaak u een of beide geneesmiddelen gebruikt.

 • Elivaldogene Autotemcel
 • Teplizumab-mzwv
 • Ublituximab-xiiy
 • Interacties met voedsel/tabak/alcohol

  Bepaalde geneesmiddelen mogen niet worden gebruikt tijdens of rond het tijdstip van het eten van voedsel of het eten van bepaalde soorten voedsel, aangezien er interacties kunnen optreden. Het gebruik van alcohol of tabak met bepaalde medicijnen kan ook interacties veroorzaken. Bespreek met uw zorgverlener het gebruik van uw geneesmiddel met voedsel, alcohol of tabak.

  Andere medische problemen

  De aanwezigheid van andere medische problemen kunnen het gebruik van dit vaccin beïnvloeden. Zorg ervoor dat u uw arts op de hoogte stelt als u andere medische problemen heeft, vooral:

 • Zwakke immuunsysteem – Kan het effect van het vaccin en de reactie van het lichaam daarop verminderen.
 • Breng medicijnen in verband

  Hoe te gebruiken Zoster vaccine recombinant, adjuvanted

  Een verpleegkundige of een andere opgeleide zorgverlener zal u dit geneesmiddel toedienen. Het wordt toegediend als injectie in een van uw spieren, meestal in de deltaspier (bovenarm).

  Dit geneesmiddel wordt in twee doses toegediend. De tweede dosis wordt 2 tot 6 maanden na de eerste dosis gegeven. Om de best mogelijke bescherming tegen herpes zoster-infectie te krijgen, moet u uw vaccindoseringsschema voltooien.

  Gemiste dosis

  Dit geneesmiddel moet volgens een vast schema worden toegediend. Als u een dosis heeft gemist of bent vergeten uw geneesmiddel te gebruiken, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor instructies.

  Waarschuwingen

  Het is belangrijk dat uw arts uw voortgang controleert om er zeker van te zijn dat dit geneesmiddel goed werkt en om te controleren op ongewenste effecten.

  Dit vaccin kan het risico op problemen met het zenuwstelsel verhogen, waaronder het Guillain-Barré-syndroom. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u plotseling last krijgt van gevoelloosheid en zwakte in de armen en benen of als u de armen en benen niet kunt bewegen.

  Gebruik geen andere geneesmiddelen tenzij dit met uw arts is besproken. Dit omvat zowel receptplichtige als niet-voorgeschreven medicijnen (over-the-counter [OTC]) en kruiden- of vitaminesupplementen. Vertel het uw arts als u een geïnactiveerd griepvaccin krijgt.

  Disclaimer

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die wordt verstrekt door Drugslib.com accuraat en up-to-date is -datum en volledig, maar daarvoor wordt geen garantie gegeven. De hierin opgenomen geneesmiddelinformatie kan tijdgevoelig zijn. De informatie van Drugslib.com is samengesteld voor gebruik door zorgverleners en consumenten in de Verenigde Staten en daarom garandeert Drugslib.com niet dat gebruik buiten de Verenigde Staten gepast is, tenzij specifiek anders aangegeven. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com onderschrijft geen geneesmiddelen, diagnosticeert geen patiënten of beveelt geen therapie aan. De geneesmiddeleninformatie van Drugslib.com is een informatiebron die is ontworpen om gelicentieerde zorgverleners te helpen bij de zorg voor hun patiënten en/of om consumenten te dienen die deze service zien als een aanvulling op en niet als vervanging voor de expertise, vaardigheden, kennis en beoordelingsvermogen van de gezondheidszorg. beoefenaars.

  Het ontbreken van een waarschuwing voor een bepaald medicijn of een bepaalde medicijncombinatie mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een indicatie dat het medicijn of de medicijncombinatie veilig, effectief of geschikt is voor een bepaalde patiënt. Drugslib.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de gezondheidszorg die wordt toegediend met behulp van de informatie die Drugslib.com verstrekt. De informatie in dit document is niet bedoeld om alle mogelijke toepassingen, aanwijzingen, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, geneesmiddelinteracties, allergische reacties of bijwerkingen te dekken. Als u vragen heeft over de medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

  Populaire trefwoorden